ZÁPIS

Zápis do 1. ročníku v roce 2017/18 proběhne na naší škole
v úterý 11. 4. 2017 od 9 do 14 hodin a od 15 do 17 hodin. Konkrétní čas si můžete domluvit na adrese olgatenkova@narovine.cz

Přijímáme děti, které se budou schopny bez větších potíží naučit samostatnému plánování práce, mají předpoklady k přebírání vlastní zodpovědnosti za svou práci a nebudou mít potíže pracovat ve třídě se smíšeným kolektivem v 1. trojročí. Rodina musí být nakloněna vzájemnému respektujícímu přístupu a jeho zásady uplatňovat ve spolupráci se školou.

Letos předpokládáme přijetí 4 dětí do denní výuky a 2 – 3 do individuálního vzdělávání. Pokud zvažujete zápis na naši školu, kontaktujte prosím třídní učitelku Mgr. Olgu Tenkovou.

informace k zápisu:

K zápisu se dostaví zákonný zástupce (může i s dítětem), vyplní formulář žádosti o zápis k plnění povinné školní docházky, přinese rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude na požádání vydáno při zápisu. Pro zápis zájemců o individuální vzdělávání platí shodné podmínky, podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání může proběhnout písemně.

Během předškolního roku může dítě docházet podle předem domluveného rozvrhu do výuky. Návštěva za 1 den ve škole je zpoplatněna 100 Kč.