ZÁPIS

Zápis do 1. ročníku školního roku 2020/2021 bude probíhat dne 23. 4. 2020 od 16 do 18 hod.

Přijímáme děti, které se budou schopny bez větších potíží naučit samostatnému plánování
práce, mají předpoklady k přebírání vlastní zodpovědnosti za svou práci a nebudou mít
potíže pracovat ve třídě se smíšeným kolektivem v 1. trojročí. Rodina musí být nakloněna
vzájemnému respektujícímu přístupu a jeho zásady uplatňovat ve spolupráci se školou.

Pokud zvažujete zápis na naši školu, kontaktujte prosím s předstihem, třídní učitelku Mgr. Ivu Broklovou (iva.broklova@narovine.cz).

Informace k zápisu:

K zápisu se dostaví zákonný zástupce (může i s dítětem), vyplní formulář žádosti o zápis k
plnění povinné školní docházky, přinese rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude na požádání vydáno při zápisu.

Během předškolního roku může dítě docházet podle předem domluveného rozvrhu do výuky. Návštěva za 1 den ve škole je zpoplatněna 300 Kč/den.

Vítáme účast na projektových akcích naší školy, kde se rodiče i děti mohou blíže seznámit s
prostředím a kolektivem školy. Zažijí si, co spolupráce i náplň obnáší a nejlépe porozumí
principům, na kterých je škola založena.

Kritéria k přijetí dítěte do 1. ročníku ZŠ Na rovině:
1. Děti s nástupem povinné školní docházky (6 let do 31. 8. 2018).
2. Děti s odkladem povinné školní docházky – děti, které v předcházejícím školním roce
byly zapsány na ZŠ Na rovině a byl jim udělen odklad povinné školní docházky.
3. Děti, které mají na ZŠ Na rovině sourozence.
4. Děti z Dětské skupiny Na rovině.

Pomocná kritéria:
5. Aktivní spolupráce se školou.
6. Rodiče projevují zájem o Montessori pedagogiku (semináře, přednášky).

V případě vyššího počtu zájemců o vzdělání, než kolik míst můžeme poskytnout, bude
probíhat výběr losem, o němž bude vyvěšen protokol na webu školy.

Podmínkou přijetí je individuální rozhovor s rodiči a dítětem, kdy cílem rozhovoru je vyjasnit si, že vzdělávací nabídka školy je totožná s poptávkou rodičů a že jsou srozuměni s tím, co naše škola nabízí a mají o to zájem.