ZÁPIS

Zápis do Základní školy Na rovině pro školní rok 2020/2021

Dne 23. 4. 2020 od 13.00 do 18.00 hodin proběhne zápis do ZŠ Na rovině.
Ve smyslu mimořádných opatření a minimalizace osobního styku se uskuteční bez osobní přítomnosti dítěte ve škole. Smyslem zápisu je předání informací potřebných pro školní matriku. S sebou potřebujete rodný list dítěte a občanský průkaz. Pokud budete žádat o odklad, je potřeba doložit zprávu z pedagogicko-psychologické poradny a od odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Kritéria pro přijetí:
· Uskutečnění individuální schůzky s rodiči dítěte. Cílem tohoto rozhovoru je vyjasnit si, zda vzdělávací nabídka školy je totožná s poptávkou rodiče, tedy že rodič akceptuje a má zájem o to, co naše škola nabízí.
· Rodiče dítěte již navštívili výuku, informovali se o průběhu vzdělávání.
· Dítě se zúčastnilo Dne otevřených dveří nebo adaptačního pobytu a náš způsob školní práce se pro něj ukázal vhodným.
· Dítě má sourozence v ZŠ Na rovině.

Výsledek přijímacího řízení v podobě návrhu na přijetí nebo rozhodnutí o nepřijetí obdrží rodiče nejpozději do 5 pracovních dnů od zápisu emailovou poštou, současně je umístěn (s číselnými kódy dětí) na webové stránce školy. Rozhodnutí o přijetí bude vydáno současně s podpisem smlouvy, a to nejpozději do 30 dnů od zápisu. Rozhodnutí o nepřijetí je písemně zasláno poštou do vlastních rukou.

—————————————————————————————————————

Obecné informace k zápisu:

Pokud zvažujete zápis na naši školu, kontaktujte prosím s předstihem třídní učitelku Mgr. Ivu Broklovou (iva.broklova@narovine.cz).

Přijímáme děti, které se budou schopny bez větších potíží naučit samostatnému plánování
práce, mají předpoklady k přebírání vlastní zodpovědnosti za svou práci a nebudou mít
potíže pracovat ve třídě se smíšeným kolektivem v 1. trojročí. Rodina musí být nakloněna
vzájemnému respektujícímu přístupu a jeho zásady uplatňovat ve spolupráci se školou.

Během předškolního roku může dítě docházet podle předem domluveného rozvrhu do výuky. Návštěva za 1 den ve škole je zpoplatněna 300 Kč/den.

Vítáme účast na projektových akcích naší školy, kde se rodiče i děti mohou blíže seznámit s
prostředím a kolektivem školy. Zažijí si, co spolupráce i náplň obnáší a nejlépe porozumí
principům, na kterých je škola založena.