KONTAKTY

Adresa:
Základní škola Na rovině
Třebosice 10, Pardubice 53002

Datová schránka: mcfvg6g

Mailzs@narovine.cz

Číslo účtu školy: 2401218640 / 2010

IČO: 71341081

Mapa:

Vedení školy:

ředitel ZŠ Na rovině – Mgr. Pavel Chvojka
tel.: 777 044 101 / pavel.chvojka@narovine.cz

zástupkyně ředitele ZŠ Na rovině – Mgr. Iva Broklová
tel.: 735 975 049 / iva.broklova@narovine.cz

výchovný poradce – Mgr. Iva Broklová
tel.: 735 975 049 / iva.broklova@narovine.cz

domácí vzdělávání – Marie Lukeslová
tel.: 724 905 584 / marie.lukeslova@narovine.cz

Školská rada:
předsedkyně: Tereza Loučková za zřizovatele, Iva Vlčková za rodiče, Iva Broklová za pedagogy

Rada š. p. o.:
Zdeněk Závodný, Oxana Jiroušková, Pavel Loučka

Lidé:
Pavel Chvojka – ředitel a učitel na 2. stupni
tel.: 777 044 101 / pavel.chvojka@narovine.cz

Iva Broklová – učitelka na 1. stupni / iva.broklova@narovine.cz

Luboš Matějka – učitel na 1. stupni / lubos.matejka@narovine.cz

Kateřina Bártová – učitelka na 2. stupni a vychovatelka ve školní družině / katerina.bartova@narovine.cz

Kateřina Novotná – učitelka na 2. stupni / katerina.novotna@narovine.cz

Tereza Krejčířová – učitelka angličtiny / tereza.krejcirova@narovine.cz

Monika von Othegraven – učitelka němčiny / monika.v.othegraven@narovine.cz

Monika Michalová – asistentka pedagoga, vychovatelka ve školní družině / monika.michalova@narovine.cz

Marie Lukeslová – koordinátorka domácího vzdělávání / marie.lukeslova@narovine.cz