HARMONOGRAM 2016/17

Tip: akce během školního roku (včetně prázdnin) najdete přehledně v našem kalendáři.

Začátek školního roku:
1. 9. 2016 v 9:00

Termíny prázdnin:
Podzimní prázdniny: 26. 10. a 27. 10. 2016
Vánoční prázdniny: 23. 12. 2016 – 2. 1. 2017
Pololetní prázdniny: 3. 2. 2017
Jarní prázdniny: 6. 3. – 12. 3. 2017
Velikonoční prázdniny: 13. 4. a 14. 4. 2017
Hlavní prázdniny 1. 7. – 1. 9. 2017

Ukončení výuky v 1. pololetí:
31. 1. 2017

Ukončení 2. pololetí a školního roku, vydání vysvědčení:
30. 6. 2017

Plán pedagogických rad:
11. listopad 2016,  leden, 7. duben, červen 2017 — bude upřesněno

Termíny schůzek s rodiči:
7. – 11. listopad 2016, 3. – 7. duben 2017 — bude upřesněno

Termíny pro dílčí psané slovní hodnocení:
listopad 2016, leden, duben, červen 2017 — bude upřesněno

Zápis do 1. třídy Základní školy Na rovině:
11. dubna 2017 od 15 hodin – prosíme o předběžnou registraci na olga.tenkova@narovine.cz

Seznamovací výlet:
5. a 6. září 2016

Škola v přírodě:
12. – 16. červen 2017

Přezkušování domácích školáků za 1. pololetí:
9. – 13. leden 2017

14. leden – sobotní přezkušování

Přezkušování domácích školáků za 2. pololetí:
27. květen 2016 – sobotní přezkušování

29. květen – 9. červen – ve výuce

Ředitelské volno:

27. – 30. 6. 2017
Ředitelské volno vyhlašuje ředitel školy v souladu se školským zákonem z organizačních či technických důvodů. Získaný čas věnují pedagogové na návštěvy vzdálenějších spřátelených Montessori zařízení, vzájemnou podporu, sdílení zkušeností, vzdělávací semináře, workshopy apod. V tento čas mohou také probíhat úpravy a rekonstrukce školní budovy.