ŠKOLNÍ DRUŽINA

Provoz školní družiny a školního klubu ve školním roce 2018/2019:

Poplatek za školní družinu a školní klub je 500,- za jedno pololetí. Finance budou využity na zlepšení vybavení a zázemí ŠD a ŠK.

Pokud chcete využít pouze ranní provoz družiny, vyplňte přihlášku, není požadována finanční úhrada.

Platba družiny na účet školy: 2301387738 / 2010 – na 1. pololetí do 15. 9. 2018, na 2. pololetí do 15. 2. 2019.
Do poznámky uveďte jméno a příjmení žáka a „družina“. Variabilní symbol zadejte ve tvaru DDMMRRRR narození vašeho dítěte.

ŠKOLNÍ DRUŽINA je určena pro žáky 1. – 5. ročníku do výše kapacity ŠD.

Ranní provoz (společný pro ŠD a ŠK):

7.25 – 8.45

Odpolední provoz:

ŠD: 12.30 – 15.30
ŠK: 14.45 – 15.35, ve čtvrtek 12.30 – 15.35

Školní družina je založena na podobných principech jako škola: respektování osobnosti a pravidel, Montessori přístup, nabídka činností, vedení k samostatnosti, nelehká cesta k zodpovědnosti – vyvážený soubor práv a povinností).

S sebou:
pohodlné sportovní oblečení na převlečení pro pobyt venku

Vychovatelka:

Michaela Svobodová

email: michaela.svobodova@narovine.cz

——————————————————————————–

Školní družina 2015/2016
Školní družina 2014/2015