ŠKOLNÍ DRUŽINA

Provoz školní družiny a školního klubu ve školním roce 2018/2019:

Poplatek za školní družinu a školní klub je 300,- za jedno pololetí. Finance budou využity na zlepšení vybavení a zázemí ŠD a ŠK.

ŠKOLNÍ DRUŽINA a je určena pro žáky 1.–5. ročníku do výše kapacity ŠD.

Ranní provoz (společný pro ŠD a ŠK):

7.25 – 8.45

Odpolední provoz:

ŠD: 12.30 – 15.30
ŠK: 14,45 – 15,35, ve čtvrtek 12:30 – 15,35

Školní družina je založena na podobných principech jako škola: respektování osobnosti a pravidel, Montessori přístup, nabídka činností, vedení k samostatnosti, nelehká cesta k zodpovědnosti – vyvážený soubor práv a povinností).

S sebou:
pohodlné sportovní oblečení na převlečení pro pobyt venku

Vychovatelka:

Milana Douchová

Vzdělání zde

——————————————————————————–

školní družina 2015/2016
školní družina 2014/2015