ŠKOLNÍ DRUŽINA

Provoz školní družiny ve školním roce 2019/2020:

Poplatek za školní družinu a školní klub je 500,- za jedno pololetí. Finance budou využity na zlepšení vybavení a zázemí ŠD.

Pokud chcete využít pouze ranní provoz družiny, vyplňte přihlášku, není požadována finanční úhrada.

Platba družiny na účet školy: 2301387738 / 2010 – na 1. pololetí do 15. 9. 2019, na 2. pololetí do 15. 2. 2020.
Do poznámky uveďte jméno a příjmení žáka a „družina“. Variabilní symbol zadejte ve tvaru DDMMRRRR narození vašeho dítěte.

ŠKOLNÍ DRUŽINA je určena pro žáky 1. – 5. ročníku do výše kapacity ŠD.

Ranní provoz:

7.30 – 8.45

Odpolední provoz:

ŠD: 12.30 – 15.30

Školní družina je založena na podobných principech jako škola: respektování osobnosti a pravidel, Montessori přístup, nabídka činností, vedení k samostatnosti, nelehká cesta k zodpovědnosti – vyvážený soubor práv a povinností).

S sebou:
pohodlné sportovní oblečení na převlečení pro pobyt venku

Vychovatelky:
Monika Michalová a Denisa Štěpánková

Telefon:
734 132 157 – na tomto telefonním čísle prosím dohadujte „družinové“ věci, omlouvejte děti, domlouvejte změny odchodů apod. Je neustále v družině a není závislý na tom, kdo zrovna družinu vede.

Emaily:
monika.michalova@narovine.cz
denisa.stepankova@narovine.cz

——————————————————————————–

Školní družina 2015/2016