ŠKOLNÍ DRUŽINA A ŠKOLNÍ KLUB

Provoz školní družiny a školního klubu ve školním roce 2016/2017:

Poplatek za školní družinu a školní klub je 700,- na školní rok. Finance budou využity na zlepšení vybavení a zázemí ŠD a ŠK.

ŠKOLNÍ DRUŽINA a je určena pro žáky 1.–5. ročníku do výše kapacity ŠD.

ŠKOLNÍ KLUB je založen pro žáky druhého stupně a je primárně  určen pro ty žáky, kteří dojíždějí hromadnou dopravou a čekají na svůj spoj.

Ranní provoz (společný pro ŠD a ŠK): 7.25 – 8.45
Odpolední provoz:

ŠD: 12.30 – 15.30
ŠK: 14,45 – 15,35, ve čtvrtek 12:30 – 15,35

Školní družina je založena na podobných principech jako škola – respektování osobnosti a pravidel, Montessori přístup (nabídka činností, vedení k samostatnosti, nelehká cesta k zodpovědnosti (vyvážený soubor práv a povinností).

S sebou:
pohodlné sportovní oblečení na převlečení pro pobyt venku

Vychovatelka v družině:
Veronika Farkašová

školní družina 2015/2016
školní družina 2014/2015