DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Úvod

Individuální vzdělávání je plnohodnotná alternativa plnění povinné školní docházky, kterou naše škola podporuje a to na 1. i 2. stupni.

Na základě našich dlouholetých zkušeností nabízíme žákům na individuálním vzdělávání kvalitní zázemí, podporu a další služby.

Výuka žáků na individuálním vzdělávání probíhá na základě výstupů ŠVP naší školy. Tyto výstupy jsou zpracovány do tzv. Povinných podmínek do portfolia, které každý žák obdrží na začátku školního roku. Tyto podmínky pak, zcela libovolnou formou, zpracuje do svého portfolia.

Portfolio žáka je soubor materiálů a dokumentů, jimiž žák prezentuje svoji činnost během studia. Kromě povinných podmínek může obsahovat např. pracovní listy (sešity), projekty, cestovní deníky, fotodokumentaci, prezentaci výrobků nebo dovedností (např. hra na hudební nástroj, taneční vystoupení apod. ) atd.

Přezkoušení žáků probíhá dvakrát ročně, vždy ke konci pololetí, a to formou prezentace portfolia. Na vysvědčení se píše slovní hodnocení žáka.

V rámci individuálního vzdělávání žáka na naší škole Vám dále nabízíme:

  • Kompletní poradenství při přestupu žáka
  • Konzultace při vzdělávání
  • Možnost účasti na školních akcích
  • Typy na materiály a programy vhodné k výuce
  • Podpůrnou skupinu pro rodiče
  • Možnost docházky do školy (není součástí školného)

Formuláře:

Co je potřeba při přestupu na naši školu a k povolení individuálního vzdělávání:

Žádost o přestup

Žádost o individuální vzdělávání

Doporučení poradenského zařízení k individuálnímu vzdělávání

Ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání vzdělavatele (min. středoškolské pro 1. stupeň, vysokoškolské pro 2. stupeň – vzdělavatelem nemusí být zákonný zástupce)

Zajímavé odkazy:

Přestože se jedná o individuální vzdělávání, nemusíte se bát, že byste na domácí učení zůstali sami, několik webů, blogů atd. pro inspiraci:

pomucky.narovine.cz
http://ucimedoma.blogspot.com/
http://zvoniii.blogspot.com/p/chcete-vzdelavat-doma.html
http://lyssaci.webnode.cz/montessori/jonas/
http://domskola.bloger.cz/autor_?a=domskola.bloger.cz
http://www.facebook.com/pages/Montessori-u-n%C3%A1s/261804610523257

Školné:
Žáci vzdělávající se podle § 38 a 41:

jedno dítě každé další dítě
měsíčně 1 000 Kč 500 Kč

Školné se  v červenci a srpnu neplatí.

Platba školného pro domácí školáky:
na účet školy: 2401387735 / 2010 lze posílat měsíčně/pololetně/ročně
Do poznámky uveďte jméno a příjmení žáka a „školné“. A zadejte variabilní symbol, který vám byl přidělen.

Kontakt:
Koordinátorkou domácího vzdělávání je Marie Lukeslová.
mail: marie.lukeslova@narovine.cz
telefon: 724 905 584

1 komentář: DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ

  1. Pingback: ALTERNATIVNÍ ZPŮSOBY VZDĚLÁVÁNÍ – DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ | Škola Populo | Doučování na míru

Komentáře nejsou povoleny.