HISTORIE ŠKOLY

HISTORIE
Školní rok 2009/2010 – Začali jsme jako Klub domácího vzdělávání
Školní rok 2010/2011 – ZŠ Na rovině zahájila svůj provoz

Školní roky 2011–2014 – škola se postupně rozvíjí, nástup nového ředitele (Jan Sýkora), přicházejí noví žáci, řeší se otázka rozvoje školy formou rozšíření o další pracoviště – poboček Na rovině v Chrudimi, České Třebové. Původní koncept poboček byl na počátku roku 2014 zrušen. V Chrudimi otevírají v září 2014 samostatnou školskou právnickou osobu Mateřská škola a Základní škola Na rovině v Chrudimi s pobočkou v České Třebové.

Školní rok 2014–2015
ZŠ Na rovině otevírá také 2. stupeň. Zahajuje výuku se 21 žáky denního studia a 21 žáky v domácím vzdělávání. V květnu dostáváme výpověď Města LB a hledáme nové prostory.

Školní rok 2015–2016
Škola má nové sídlo: Třebosice 10, upravuje prostory ve školní budově v Třebosicích a stěhuje se.

image

Odborný posudek Prof. PhDr. Karla Rýdla, CSc.
Inspekční zpráva
ZŠ Na rovině fakultním pracovištěm
ZŠ Na rovině v médiích


NÁROKY NA UČITELE
Učitelé musí kromě pedagogického vzdělání absolvovat kurz Respektovat a být respektován. Musí se soustavně a systematicky vzdělávat a mít zájem o spolupráci či supervizi dalších odborníků.


FINANCOVÁNÍ A HMOTNÉ ZABEZPEČENÍ
Finanční náročnost se odvíjí především od počtu dětí ve třídách. Hlavní zdroje prostředků budou:

  • dotace MŠMT dle zákona 306/1999 Sb. o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením,
  • prostředky získané občanským sdružením Na rovině – dary, granty,
  • spolupráce s dalšími neziskovými organizacemi (dobrovolníci, společné granty),
  • výroba a prodej didaktických pomůcek,
  • využívání prostor ke vzdělávacím akcím, workshopům
  • finanční účast rodičů