HISTORIE ŠKOLY

HISTORIE

Školní rok 2009/2010 – Začali jsme jako Klub domácího vzdělávání v Lázních Bohdaneč.
Školní rok 2010/2011 – ZŠ Na rovině zahájila oficiálně svůj provoz.
Školní rok 2014/2015  – ZŠ Na rovině otevírá také 2. stupeň.
Školní rok 2015/2016 – ZŠ Na rovině se stěhuje z Lázní Bohdaneč do staré školní budovy v Třebosicích. Konečně nemusí sdílet prostory s jinými subjekty…
Školní rok 2016/2017 –  Odchází první deváťák, který úspěšně složil přijímací zkoušku na střední jazykovou školu.

image

 

Odborný posudek Prof. PhDr. Karla Rýdla, CSc.
Inspekční zpráva
ZŠ Na rovině fakultním pracovištěm
ZŠ Na rovině v médiích


NÁROKY NA UČITELE
Učitelé musí kromě pedagogického vzdělání absolvovat kurz Respektovat a být respektován. Musí se soustavně a systematicky vzdělávat a mít zájem o spolupráci či supervizi dalších odborníků.


FINANCOVÁNÍ A HMOTNÉ ZABEZPEČENÍ
Finanční náročnost se odvíjí především od počtu dětí ve třídách. Hlavní zdroje prostředků budou:

  • dotace MŠMT dle zákona 306/1999 Sb. o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením,
  • prostředky získané občanským sdružením Na rovině – dary, granty,
  • spolupráce s dalšími neziskovými organizacemi (dobrovolníci, společné granty),
  • výroba a prodej didaktických pomůcek,
  • využívání prostor ke vzdělávacím akcím, workshopům
  • finanční účast rodičů