Workshop: Hraní rolí jako metoda aktivního učení 26. 2. 2011

Zveme vás na workshop „Hraní rolí jako metoda aktivního učení„, který se koná v prostorách vzdělávacího centra Na rovině dne 26. 2. 2011 od 9 do 18 hod (s přestávkou na oběd).

Worshop je hrazen z ESF projektu Synergie, a je tedy pro účastníky z cílové skupiny zdarma! Požádáme vás pouze o 30Kč – příspěvek na úhradu energií a toaletních potřeb.
Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci; u zájemců, kteří s dětmi pracují ve volném čase je potřeba individuálně zkonzultovat, zda do cílové skupiny spadají.

Anotace:
Seznámení se s možnostmi využití metody hraní rolí jako účinné metody aktivního učení, dosahování očekávaných výstupů jednotlivých předmětů a rozvíjení klíčových kompetencí. Ukázkami příkladů a jejich rozborem účastník získá zkušenost s metodou a pojmenuje možnosti pro využití ve vlastní praxi. Seznámí se s různými rovinami rolové hry a jejich možnostmi pro učení žáků.
Kurz doplní studijní opora, která bude obsahovat příklady z praxe s komentáři a rozborem, kroky pro naplánování efektivního využití metody ve výuce a způsoby a metody reflexe a sebereflexe. Účastníci obdrží certifikát.
Seminář- přímá výuka: 8 hodin
Lektorka: Hana Cisovská

Přihláška: prihlaskaHR

One Reply to “Workshop: Hraní rolí jako metoda aktivního učení 26. 2. 2011”

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *