Výsledky zápisu

Výsledky zápisu:
01 – přijata
02 – přijata
03 – přijat
04 – přijat
05 – přijat
06 – přijat
08 – přijat
09 – přijat (odklad školní docházky)
10 – přijat
11 – nepřijat