PRO ČLENY

V případě pochybností o tom, zda člen sdružení jedná v souladu se stanovami, je potřeba podat písemnou stížnost s konkrétním popisem problému radě sdružení.

Ukončení členství se oznamuje písemně (s datem a podpisem) jednateli sdružení.