PRO ČLENY

Členské příspěvky se platí do konce dubna.

V případě pochybností o tom, zda člen sdružení jedná v souladu se stanovami, je potřeba podat písemnou stížnost s konkrétním popisem problému radě sdružení –  rada@narovine.cz

Ukončení členství se oznamuje písemně (s datem a podpisem) jednateli sdružení.