SOCIÁLNÍ FOND

Co je sociální fond?

Na škole funguje již čtvrtým rokem sociální fond. Prostředky z něj jsou určeny na úhradu některých aktivit jako jsou například školy v přírodě, výuka plavání apod. Pomoc ve výši 50 % je směřována těm dětem, jejichž rodiče nemohou tyto aktivity pro své děti financovat.

Jak se můžu zapojit?

Do sociálního fondu může přispět každý libovolnou částkou (dar). Pomoci můžete také tak, že vymyslíte, zorganizujete a uskutečníte nějakou charitativní akci (bazar dětského oblečení, workshop s následným prodejem výrobků…). Výtěžek z ní se stane příspěvkem do sociálního fondu.

Poděkování za finanční dar patří:

  • Pavlu Vlčkovi
  • Miroslavu Tenkovi
  • Ivě Vlčkové za výtěžek z Bazaru sportovních potřeb a oblečení
  • Kláře Pejchové za výtěžek z Jarní dílny pro děti a rodiče