ŠKOLNÍ JÍDELNA

Žáci se stravují ve školní jídelně v Třebosicích, strava je dovážena ze SPŠ Chrudim.

Platba stravného:

Obědy platí rodiče následujícím způsobem:

  1. platba školní jídelně (účet 78-8162330287/0100, variabilní symbol je rodné číslo)
  2. platba režijních nákladů (280,-/měsíčně) na účet naší školy (234762067/0300). Do poznámky uveďte jméno žáka + obědy. Školní jídelna si od naší školy tyto peníze fakturuje zpětně.

ZŠ přihláška na stravování

Odkaz na stránky SPŠ Chrudim a jídelníček