INFORMACE PRO RODIČE

Školné na naší škole:

denní žáci jedno dítě druhé dítě každé další dítě
měsíčně   3 000 Kč 2 000 Kč 1 000 Kč

Školné se  v červenci a srpnu neplatí.

Žáci vzdělávající se podle § 38 a 41:

jedno dítě každé další dítě
měsíčně 1 000 Kč 500 Kč

Školné se  v červenci a srpnu neplatí.

Platba školného:
na účet školy: 2401218640 / 2010 lze posílat měsíčně/pololetně/ročně
Do poznámky uveďte jméno a příjmení žáka a „školné“. Variabilní symbol zadejte ve tvaru DDMMRRRR narození vašeho dítěte.

 

OBĚDY

Žáci se stravují ve školní jídelně v Třebosicích, strava je dovážena ze ZŠ Waldorf, která plní bronzový certifikát v projektu Skutečně zdravá škola.

Platba obědů:
na účet školy: 2101387733 / 2010 posílat měsíčně. Platí se zálohově do 20. dne předchozího měsíce (např. do dvacátého října na měsíc listopad). Na měsíc září zaplaťte mimořádně do 5. září.
Do poznámky uveďte jméno a příjmení žáka a „obědy“. Variabilní symbol zadejte ve tvaru DDMMRRRR narození vašeho dítěte.

Cena stravného (naše ceny nejsou dotované KÚ na provozní režii):

 věk  cena za oběd měsíční záloha průměrný počet dní v měsíci je 21
7–10 70,-Kč 1470,-Kč
11–14 72,-Kč 1512,-Kč
15 a více 76,-Kč 1596,-Kč

Přihlášení obědů pomocí přihlášky zde.

Dítě, přihlášené k odběru obědů, je automaticky přihlášeno po celou dobu školní docházky. Pokud chcete zrušit odebírání obědů na trvalo je NUTNÉ ODHLÁSIT STRÁVNÍKA PÍSEMNĚ nebo emailem. Nestačí přestat platit zálohy na stravné.

Odhlašování:

v případě nemoci dítěte si můžete první den nemoci oběd vyzvednout do jídlonosiče od 11.45 do 12.00 hod. Další obědy je nutné odhlásit!

  • Telefonicky do 7.00 hod. na telefonní číslo 735 534 228.
  • Pro odhlášení je možno použít sešit s odhláškami, který je umístěn ve školní družině.
  • Emailem do 7.00 hod na jana.balcarova@narovine.cz

Aktuální jídelníček lze shlédnout zde.

Další informace o jídelně zde.

DRUŽINA

Cena družiny: 500 Kč / pololetí
Platba družiny na účet školy:   2301387738 / 2010 – na 1. pololetí do 15. 9. 2018, na 2. pololetí do 15. 2. 2019.
Do poznámky uveďte jméno a příjmení žáka a „družina“. Variabilní symbol zadejte ve tvaru DDMMRRRR narození vašeho dítěte.