INFORMACE PRO RODIČE

Školné na naší škole:

denní žáci jedno dítě druhé dítě každé další dítě
měsíčně   3 000 Kč 2 000 Kč 1 000 Kč

Školné se  v červenci a srpnu neplatí.

Platba školného pro denní školáky:
na účet školy: 2401218640 / 2010 lze posílat měsíčně/pololetně/ročně
Do poznámky uveďte jméno a příjmení žáka a „školné“. Variabilní symbol zadejte ve tvaru DDMMRRRR narození vašeho dítěte.

Žáci vzdělávající se podle § 38 a 41:

jedno dítě každé další dítě
měsíčně 1 000 Kč 500 Kč

Školné se  v červenci a srpnu neplatí.

Platba školného pro domácí školáky:
na účet školy: 2401387735 / 2010 lze posílat měsíčně/pololetně/ročně
Do poznámky uveďte jméno a příjmení žáka a „školné“. A zadejte variabilní symbol, který vám byl přidělen.

OBĚDY

Žáci se stravují ve školní jídelně v Třebosicích, strava je dovážena ze ZŠ Waldorf, která plní bronzový certifikát v projektu Skutečně zdravá škola.

Platba obědů:
na účet školy: 2101387733 / 2010 posílat měsíčně. Platí se zálohově do 20. dne předchozího měsíce (např. do dvacátého října na měsíc listopad).
Do poznámky uveďte jméno a příjmení žáka a „obědy“. Variabilní symbol zadejte ve tvaru DDMMRRRR narození vašeho dítěte.

Cena stravného (naše ceny nejsou dotované KÚ na provozní režii):

 věk  cena za oběd měsíční záloha průměrný počet dní v měsíci je 21
7–10 56,-Kč 1176,-Kč
11–14 58,-Kč 1218,-Kč
15 a více 61,-Kč 1281,-Kč

Přihlášení obědů pomocí přihlášky zde.

Dítě, přihlášené k odběru obědů, je automaticky přihlášeno po celou dobu školní docházky. Pokud chcete zrušit odebírání obědů na trvalo je NUTNÉ ODHLÁSIT STRÁVNÍKA PÍSEMNĚ nebo emailem. Nestačí přestat platit zálohy na stravné.

Odhlašování:

  • telefonicky do 6.45 hod na telefonní číslo 734 208 599.

Aktuální jídelníček lze shlédnout zde.

Další informace o jídelně zde.

DRUŽINA

Cena družiny: 500 Kč / pololetí
Platba družiny na účet školy:   2301387738 / 2010 – na 1. pololetí do 15. 9. 2019, na 2. pololetí do 15. 2. 2020.
Do poznámky uveďte jméno a příjmení žáka a „družina“. Variabilní symbol zadejte ve tvaru DDMMRRRR narození vašeho dítěte.