INFORMACE PRO RODIČE

KONZULTAČNÍ HODINY PEDAGOGŮ

UVOLŇOVÁNÍ DĚTÍ BĚHEM ŠKOLNÍHO ROKU

Pokud potřebujete své dítě uvolnit z výuky na týden, či více dní, pošlete písemnou žádost na zdenek.kratochvil@narovine.cz. Žádost by měla obsahovat zdůvodnění kdy, kam a proč jedete. Je třeba domluvit si s třídním učitelem, jak bude doplněno zameškané učivo.

Školné na naší škole:

denní žáci jedno dítě druhé dítě každé další dítě
měsíčně   5 000 Kč 3 500 Kč 2 500 Kč

Slevy:
Pro denní školáky poskytujeme slevy na školném, slevy lze kombinovat, ale výše slevy může být maximálně 2000 Kč za jedno dítě. Snažíme se budovat komunitní školu se sociální přesahem a odpovědnými rodiči, systémem slev se tuto myšlenku snažíme podpořit.

typ slevy sleva/měsíc vysvětlivky ke slevě
rodiče stávajících žáků školy 2 000 Kč rodiče, kteří podepsali smlouvu do 31.1.2018
absolvování předškolního vzdělávání Montessori 1 000 Kč dítě, které prokazatelně prošlo předškolním vzděláváním Montessori metodikou, například v námi provozované dětské skupině
absolvování kurzu 1 000 Kč rodiče, kteří absolvovali kurz Respektovat a být respektován

Žáci vzdělávající se podle § 38 a 41:

jedno dítě každé další dítě
měsíčně 1 000 Kč 500 Kč

Platba školného:
na účet školy: 2401218640 / 2010 lze posílat měsíčně/pololetně/ročně
Do poznámky uveďte jméno a příjmení žáka a „školné“. Variabilní symbol zadejte ve tvaru DDMMRRRR narození vašeho dítěte.

 

OBĚDY

Žáci se stravují ve školní jídelně v Třebosicích, strava je dovážena ze ZŠ Waldorf, která plní bronzový certifikát v projektu Skutečně zdravá škola.

Obědy platí rodiče na základě faktury, která je zasílaná emailem.

Cena stravného (naše ceny nejsou dotované KÚ na provozní režii):

 věk  cena za oběd měsíční záloha průměrný počet dní v měsíci je 21
7–10 49,-Kč 1029,-Kč
11–14 51,-Kč 1071,-Kč
15 a více 54,-Kč 1134,-Kč

Přihlášení obědů pomocí přihlášky zde.

Dítě, přihlášené k odběru obědů, je automaticky přihlášeno po celou dobu školní docházky. Pokud chcete zrušit odebírání obědů na trvalo je NUTNÉ ODHLÁSIT STRÁVNÍKA PÍSEMNĚ nebo emailem. Nestačí přestat platit zálohy na stravné.

Odhlašování:

v případě nemoci dítěte si můžete první den nemoci oběd vyzvednout do jídlonosiče od 11.45 do 12.00 hod. Další obědy je nutné odhlásit!

  • Telefonicky do 7.00 hod. na telefonní číslo 735 534 228.
  • Pro odhlášení je možno použít sešit s odhláškami, který je umístěn ve školní družině.
  • Emailem do 7.00 hod na jana.balcarova@narovine.cz

Aktuální jídelníček lze shlédnout zde.

Další informace o jídelně zde.