INFORMACE PRO RODIČE

UVOLŇOVÁNÍ DĚTÍ BĚHEM ŠKOLNÍHO ROKU

Pokud potřebujete své dítě uvolnit z výuky na týden, či více dní, pošlete písemnou žádost na pavlina.vaclavikova@narovine.cz. Žádost by měla obsahovat zdůvodnění kdy, kam a proč jedete. Je třeba domluvit si s třídním učitelem, jak bude doplněno zameškané učivo.

ŠKOLNÉ

K financování provozních nákladů (nájem, energie, pomůcky, kancelář, pojištění…) slouží školné.

Školné pro denní žáky: 1 žák – 2 000 Kč/měsíc, 2 sourozenci – 3 000 Kč/měsíc,
3 sourozenci – 3 500 Kč/měsíc
Školné pro domácí žáky: 1 žák – 3 000 Kč/rok,  2 sourozenci – 4 500 Kč/rok,
3 sourozenci – 5 500 Kč/rok

Platba školného:
na účet školy: 2401218640 / 2010 lze posílat měsíčně/pololetně/ročně
Do poznámky uveďte jméno a příjmení žáka a „školné“.

 

OBĚDY
K přihlášení obědů je třeba vyplnit Přihlášku na stravování a zaslat ji poštou na adresu:
Zvolánek Jan
SPŠ Chrudim
Čáslavská 973
537 01 Chrudim.
Potom je třeba zadat do 18. 8. trvalý příkaz ve výši 600 Kč za měsíc (s účinností od srpna 2017 do května 2018) na účet uvedený v Informacích. Protože jsou obědy do školy dováženy z Chrudimi, je třeba na účet školy zřídit trvalý příkaz na režijní poplatek 280 Kč za měsíc. Přeplatky budou vráceny během letních prázdnin.

Vnitřní řád školní jídelny