INFORMACE PRO RODIČE

UVOLŇOVÁNÍ DĚTÍ BĚHEM ŠKOLNÍHO ROKU

Pokud potřebujete své dítě uvolnit z výuky na týden, či více dní, pošlete písemnou žádost na pavlina.vaclavikova@narovine.cz. Žádost by měla obsahovat zdůvodnění kdy, kam a proč jedete. Je třeba domluvit si s třídním učitelem, jak bude doplněno zameškané učivo.

ŠKOLNÉ

K financování provozních nákladů (nájem, energie, pomůcky, kancelář, pojištění…) slouží školné.

Školné pro denní žáky: 1 žák – 2 000 Kč/měsíc, 2 sourozenci – 3 000 Kč/měsíc,
3 sourozenci – 3 500 Kč/měsíc
Školné pro domácí žáky: 1 žák – 3 000 Kč/rok,  2 sourozenci – 4 500 Kč/rok,
3 sourozenci – 5 500 Kč/rok

Platba školného:
na účet školy: 2401218640 / 2010 lze posílat měsíčně/pololetně/ročně
Do poznámky uveďte jméno a příjmení žáka a „školné“.