INFORMACE PRO RODIČE

KONZULTAČNÍ HODINY PEDAGOGŮ

UVOLŇOVÁNÍ DĚTÍ BĚHEM ŠKOLNÍHO ROKU

Pokud potřebujete své dítě uvolnit z výuky na týden, či více dní, pošlete písemnou žádost na zdenek.kratochvil@narovine.cz. Žádost by měla obsahovat zdůvodnění kdy, kam a proč jedete. Je třeba domluvit si s třídním učitelem, jak bude doplněno zameškané učivo.

Školné na naší škole:

denní žáci jedno dítě druhé dítě každé další dítě
měsíčně   5 000 Kč 3 500 Kč 2 500 Kč

Slevy:
Pro denní školáky poskytujeme slevy na školném, slevy lze kombinovat, ale výše slevy může být maximálně 2000 Kč za jedno dítě. Snažíme se budovat komunitní školu se sociální přesahem a odpovědnými rodiči, systémem slev se tuto myšlenku snažíme podpořit.

typ slevy sleva/měsíc vysvětlivky ke slevě
rodiče stávajících žáků školy 2 000 Kč rodiče, kteří podepsali smlouvu do 31.1.2018
absolvování předškolního vzdělávání Montessori 1 000 Kč dítě, které prokazatelně prošlo předškolním vzděláváním Montessori metodikou, například v námi provozované dětské skupině
absolvování kurzu 1 000 Kč rodiče, kteří absolvovali kurz Respektovat a být respektován

Žáci vzdělávající se podle § 38 a 41:

jedno dítě každé další dítě
měsíčně 1 000 Kč 500 Kč

Platba školného:
na účet školy: 2401218640 / 2010 lze posílat měsíčně/pololetně/ročně
Do poznámky uveďte jméno a příjmení žáka a „školné“. Variabilní symbol zadejte ve tvaru DDMMRRRR narození vašeho dítěte.

 

OBĚDY
K přihlášení obědů nového strávníka je třeba vyplnit Přihlášku na stravování a zaslat ji poštou na adresu:
Zvolánek Jan
SPŠ Chrudim
Čáslavská 973
537 01 Chrudim.
Potom je třeba zadat do 18. 8. trvalý příkaz ve výši 600 Kč za měsíc (s účinností od srpna 2017 do května 2018) na účet uvedený v Informacích. Protože jsou obědy do školy dováženy z Chrudimi, je třeba na účet školy zřídit trvalý příkaz na režijní poplatek 280 Kč za měsíc. Do poznámky uveďte jméno a příjmení žáka a „režie obědy“. Variabilní symbol zadejte ve tvaru DDMMRRRR narození vašeho dítěte. Přeplatky budou vráceny.

Při nemoci dítěte je třeba obědy odhlašovat, stravu je možné odebrat jen první den nemoci. (viz Informace)

Vnitřní řád školní jídelny