ROZVRH HODIN

  1. TROJROČÍ (1., 2. a 3. ročník), třídní učitelka Mgr. Iva Broklová, asistentky pedagoga Michaela Svobodová a Monika Michalová
  2. DVOJROČÍ (4. a 5. ročník), třídní učitelka Mgr. Olga Tenková
  3. DVOJROČÍ (6. a 7. ročník), třídní učitelka Mgr. Kateřina Novotná, asistentka pedagoga Jana Cucyková
  4. DVOJROČÍ (8. a 9. ročník), třídní učitel Mgr. Dana Poláchová, asistentka pedagoga Jana Cucyková

rozvrhy jednotlivých tříd