ROČNÍKOVÁ PRÁCE

Ročníková práce je součástí hodnocení na vysvědčení!

Zde najdete potřebné informace k psaní ročníkových prací. (Předlohou pro kritéria a manuál RP byla příručka Absolventské práce žáků devátého ročníku vypracovaná pedagogy Základní školy Dr. J. Malíka v Chrudimi).

Harmonogram pro rok 2019/2020
Manuál pro psaní RP
Šablona pro RP
Návrhy témat RP