HARMONOGRAM

Rytmus dne:

7:30 – 8:45 hod.        příchod dětí, Montessori aktivity, volná hra

8:45 – 10:00 hod.      Montessori aktivity, řízená činnost

9:00 – 9:45 hod.        hygiena, průběžná svačina

10:00 – 10:20 hod     elipsa

10:20 – 11:50 hod.     pobyt venku

12:00 – 12:30 hod.     hygiena, oběd, odchod dětí, příprava na odpočinek/spánek

12:30 – 14:00 hod.     odpočinek dle individuálních potřeb dětí, tiché aktivity

14:00 – 14:30 hod.     hygiena, průběžná svačina

14:30 – 16:00 hod.     pobyt venku, Montessori aktivity, volná hra, individuální práce

Harmonogram školního roku 2018/2019 (plánované akce):

říjen 2018: 

10.10.  Ekocentrum Paleta – program Pečení brambor

16.10.  muzikoterapeutická pohádka Jak se stal slon slavným běžcem

18.10. moštování a návštěva parku Heřmanův Městec

listopad 2018

16.11. 2018 návštěva paní Kadlečkové a jejích zvířátek

22.11. 2018 pečeme pizzu s Pizza Kunětice

29.11. 2018 besídka s myslivcem panem Jedličkou – příprava zvěře na zimu

prosinec 2018:

3.12. vánoční keramická dílna s paní Kadlečkovou

4.12. muzikoterapeutická pohádka Kouzla bílého jednorožce

18.12. vánoční dílny pro rodiče s dětmi

únor 2018:         

12.2.  muzikoterapeutická pohádka V orlím hnízdě

13.2. koncert Karneval zvířat – Komorní filharmonie Pardubice

21.2. návštěva hasičů v Třebosicích

28.2. návštěva truhlárny v Třebosicích

březen 2018:     

13.3. Ekocentrum Paleta – program Domácí zvířátka

22.3. návštěva  Krajské knihovny v Pardubicích

28.3. farma Jezbořice

duben 2018:   

3.4. keramika s paní Kadlečkovou

9.4. velikonoční dílny pro rodiče s dětmi

16.4. muzikoterapeutická pohádka   Dračí mládě

29.4. keramika s paní Kadlečkovou

květen 2018: 

7.5. výlet do parku v Heřmanově Městci

14.5. Pohádková zahrada v Pardubicích

15.5. Den matek – odpoledne s maminkami

31.5. Den dětí – dopoledne stopovaná s pokladem

červen 2018:

18.6. muzikoterapeutická pohádka O krásné kukuřici – ONA TÁ

25.6. letní tvoření pro rodiče s dětmi

27.6. Loutkářské muzeum Chrudim