HARMONOGRAM

Rytmus dne:

7:30 – 8:45 hod.        příchod dětí, Montessori aktivity, volná hra

8:45 – 10:00 hod.      Montessori aktivity, řízená činnost

9:00 – 9:45 hod.        hygiena, průběžná svačina

10:00 – 10:20 hod     elipsa

10:20 – 11:50 hod.     pobyt venku

12:00 – 12:30 hod.     hygiena, oběd, odchod dětí, příprava na odpočinek/spánek

12:30 – 14:00 hod.     odpočinek dle individuálních potřeb dětí, tiché aktivity

14:00 – 14:30 hod.     hygiena, průběžná svačina

14:30 – 16:00 hod.     pobyt venku, Montessori aktivity, volná hra, individuální práce

 

Harmonogram školního roku 2019/2020 (plánované akce):

září 2019: 

17.9. Ekocentrum Paleta – program Kamarádství

26.9. výlet do Choltic

říjen 2019: 

10.10.  výlet do parku v Heřmanově Městci

22.10.  Ekocentrum Paleta – Jak se žije v lese

31.10.  návštěva paní Kadlečkové a jejích zvířátek

listopad 2019:

             výlet do Heřmanova Městce (termín bude upřesněn dle počasí)

28.11.  vánoční keramická dílna s paní Kadlečkovou

prosinec 2019:

10.12. muzikoterapeutická pohádka 

11.12. vánoční dílny pro rodiče s dětmi

           výlet do Švýcárny ve Slatiňanech (termín bude upřesněn)

leden 2020:

14.1.     návštěva Hvězdárny barona Artura Krause v Pardubicích 

únor 2020:         

          návštěva hasičů v Pardubicích (termín bude upřesněn)

březen 2020:     

         návštěva  Krajské knihovny v Pardubicích (termín bude upřesněn)

26.3. velikonoční keramická dílna s paní Kadlečkovou

31.3. dopravní hřiště Pardubice

duben 2020:   

8.4. velikonoční dílny pro rodiče s dětmi

14.4. muzikoterapeutická pohádka   

16.4.   Ekocentrum Paleta – program Včely

28.4. keramika s paní Kadlečkovou

květen 2020: 

         výlet do Apolenky v Pardubicích (termín bude upřesněn)

14.5. Den matek – odpoledne s maminkami

19.5. Ekocentrum Paleta – program Život ve vodě

červen 2020:

1.6. Den dětí – dopoledne stopovaná s pokladem

2.6. muzikoterapeutická pohádka 

25.6. rozloučení se školním rokem – bubnování s panem Mifkem

         Loutkářské muzeum Chrudim (termín bude upřesněn)