PŘÍRODOVĚDNÁ AKTUALITA

  • rozsah – písemné zpracování, minimálně 6 řádků
  • fakta formulovaná vlastními slovy + vlastní názor + otázky, které člověka napadají + zdůvodnění výběru
  • požadavky na textové zpracování: velikost písma 12, nadpis 14 tučně, popisek pod obrázkem kurzíva 10
  • zdroj (odkud a ze kdy), datum zpracování, jméno zpracovatele
  • obrázek + popisek k obrázku
  • odevzdání den předem (do půlnoci v elektronické podobě, na email vyučujícího), případně omluva
  • tvoříme KNIHU PŘÍRODOVĚDNÝCH AKTUALIT, všechny aktuality zakládáme