PŘESTUP DO NAŠÍ ŠKOLY

KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ BĚHEM ROKU NEBO DO VYŠŠÍCH ROČNÍKŮ

  • Rodiče přijímaného dítěte mají ujasněné požadavky na vzdělávání, jsou obeznámeni s koncepcí školy a koncepce školy jim vyhovuje.
  • Rodiče dítěte již navštívili výuku, informovali se o průběhu vzdělávání.
  • Dítě se spolu s rodičem zúčastnilo vyučování a zapojilo se do výuky.
  • Do každého ročníku přijímáme 7 dětí, jen výjimečně více.
  • V každém ročníku integrujeme maximálně jedno dítě se specifickými vzdělávacími potřebami nebo jedno dítě zdravotně postižené.

Formulář Žádost o přestup
Formulář Žádost o povolení individuálního vzdělávání