PLATBY

ŠKOLKOVNÉ

ve výši 1500 Kč je třeba posílat s předstihem, to znamená, že platba na srpen se posílá do 20. července, na září do 20. srpna atd. Trvalý příkaz zadávejte na číslo účtu dětské skupiny: 2000939279/2010. Jako variabilní symbol používejte rodné číslo dítěte.

 Číslo účtu pro dětskou skupinu: 2000939279/2010

STRAVNÉ   !POZOR ZMĚNA

Pro platbu stravného jsou nastaveny pevné částky podle počtu dnů, které díte DS navštěvuje. Stravné se platí též s předstihem tj. stravné na září je třeba zaplatit opět do 20. srpna atd. Cena oběda je vzhledem ke zvýšení ceny od dodavatele 50 Kč, cena svačiny je 20 Kč, celkem 70 Kč na den.
Pevné částky pro Vaši lepší orientaci:
 
Docházka:    2 dny v týdnu = 8 x 70   za měsíc =   560 Kč
                     3 dny v týdnu = 12 x 70 za měsíc =   840 Kč
                     5 dnů v týdnu = 20 x 70 za měsíc = 1400 Kč
 
Trvalou platbu můžete  zadat na číslo účtu DS: 2000939279/2010, VS. rodné číslo dítěte. Vyúčtování stravného bude provedeno 2x ročně, tedy v pololetí a na konci školního roku, kdy budou vráceny veškeré přeplatky. Je důležité hlídat si odhlašování obědů při nepřítomnosti dítěte, jinak bude oběd normálně započítán. Odhlásit stravu je možné do 7:00 (ráno) daného dne. V provozní době DS odhlašujte na telefonním čísle DS: 735 534 228.