PLATBY

Číslo účtu pro dětskou skupinu: 2301510791/2010

ŠKOLKOVNÉ

ve výši 1500 Kč / měsíčně je třeba posílat s předstihem! Platba na srpen se posílá do
20. července, na září do 20. srpna atd.
Trvalý příkaz zadávejte na číslo účtu dětské skupiny: 2301510791/2010, VS: datum narození (DDMMRRRR) dítěte, zpráva pro příjemce – Školkovné – jméno a příjmení dítěte.

STRAVNÉ

Pro platbu stravného jsou nastaveny pevné částky podle počtu dnů, které díte DS navštěvuje. Stravné se platí též s předstihem tj. stravné na září je třeba zaplatit opět do
20. srpna atd. Cena oběda je 50 Kč, cena  svačiny je 20 Kč, celkem za jídlo 70 Kč na den.

Pevné částky pro Vaši lepší orientaci:
Docházka:
2 dny v týdnu – 8 x 70 Kč = 560 Kč/měsíčně
3 dny v týdnu – 12 x 70 Kč = 840 Kč/měsíčně
5 dnů v týdnu – 20 x 70 Kč = 1400 Kč/měsíčně

Trvalý příkaz zadávejte na číslo účtu dětské skupiny: 2301510791/2010, VS datum narození (DDMMRRRR) dítěte, zpráva pro příjemce – Stravné – jméno a příjmení dítěte.

Vyúčtování stravného bude provedeno 2x ročně, tedy v pololetí a na konci školního roku, kdy budou vráceny veškeré přeplatky. Je důležité hlídat si odhlašování obědů při nepřítomnosti dítěte, jinak bude oběd normálně započítán.

Odhlašování obědů:

Od 1. 9. 2019 dochází ke změně odhlašování obědů!!

Odhlašovat obědy můžete:

  • telefonicky do 6.45 hod daného dne na telefonní číslo 734 208 599 Jana Balcarová
  • pro odhlášení je možno použít sešit s odhláškami, který je umístěn v dětské skupině   na nástěnce (plánovaná absence)