PLATBY

ŠKOLKOVNÉ

Výše poplatků je stanovena na 1500 Kč za jedno dítě, 500 Kč za každého sourozence.

Poplatky slouží k financování provozních nákladů (nájem, energie, pomůcky, kancelář, pojištění…).

Splatnost je vždy do 20. dne předchozího kalendářního měsíce. 

Číslo účtu pro dětskou skupinu: 2000939279/2010

 

STRAVNÉ

!POZOR ZMĚNA!

Prosíme o doplacení záloh na říjen, viz. e-mail rodičům.

Stravné se bude platit vždy na začátku měsíce na účet Dětské Skupiny: 2000939279/2010. Částku je nutné odvodit z pevné docházky dítěte!(počet dnů s obědem). Je nutné hlídat si odhlašování obědů! Odhlášené obědy budou evidovány a peníze vráceny při závěrečném vyúčtování na konci školního roku. Cena oběda: 45 Kč, cena svačiny/den: 15 Kč

Při platbách uvádějte jako variabilní symbol datum narození dítěte ve formátu RRMMDD (rok, měsíc, den) a do poznámky jméno dítěte a účel platby.

Již zaplacená záloha 500 Kč plus individuální doplatek zálohy bude použit jako stravné na měsíc říjen, proto je nutné doplatky zaslat co nejdříve v měsíci říjnu!

DĚKUJEME!