MONTESSORI MATEMATIKA SE ZDENOU ČÍŽKOVOU

seminář montemat

 Ve dnech 16. a 17. května se uskuteční v ZŠ Na rovině v Lázních Bohdaneč dvoudenní seminář MONTESSORI MATEMATIKA. Seminář povede lektorka Společnosti Montessori  a učitelka ze ZŠ Montessori v Kladně – Zdena Čížková. Je určen učitelům, rodičům i dalším zájemcům z řad veřejnosti, všem, kteří se zajímají o Montessori pomůcky, metody a matematiku.

Cena: 1200,- (studenti 800,-)

Čas: v pátek od 16 do 20, v sobotu od 9 do 17

Přihlášky: pavlina.vaclavikova@narovine.cz

Srdečně zveme.

DÍLNY PRO DĚTI A RODIČE

Druhá nabídka:

V dnech  28. 4., 5. 5., 12. 5., 19. 5., 26. 5., 2. 6.od  16,30  do 18,00  budou probíhat ve škole Na rovině v Lázních Bohdaneč DÍLNY PRO DĚTI A JEJICH RODIČE . V nich si děti a rodiče společně vyzkouší, procvičí a zažíjí vybrané aktivity z oblasti praktického života, smyslové výchovy, jazykové a matematické průpravy. Tyto dílny jsou  inspirované Montessori pedagogikou a programem Šance s cílem podpořit školní zralost potřebnou pro vstup dětí do 1. třídy.   Vzhledem k okolnostem jsme se rozhodli jen pro kratší formu – a to pouhých šest setkání. Věříme, že tato forma bude pro Vás vstřícnější a přitažlivější.

Cena: 1 000,- Kč za 6 lekcí

Hlásit se můžete na pavlina.vaclavikova@narovine.cz, informace také na tel. 723 720 712

leták na zkrácenou šanci

Vyučující matematiky od září 2014

Základní škola Na rovině hledá na příští školní rok učitele nebo učitelku matematiky na 4 hodiny týdně. Uvítáme pedagoga, který se zajímá o netradiční metody výuky. Pokud máte zájem, nebo dotaz ohledně tohoto místa, kontaktujte mne na adrese pavlina.vaclavikova@narovine.cz.