Spolupráce Uskupení Tesla se Základní školou Na rovině Třebosice

Náš blog, ve kterém budeme uveřejňovat příspěvky našich žáků, otevíráme příspěvky žáků 8. – 9. třídy o spolupráci s U Tesla, které vyšly 5. prosince na stránkách Open Science Hubu: http://opensciencehub.cz/2017/12/05/jak-hodnoti-spolupraci-s-uskupenim-tesla-v-1-pololeti-skolniho-roku-2017-18-zaci-zakladni-skoly-na-rovine-trebosice/ Spolupráce Uskupení Tesla se Základní školou Na rovině Třebosice Od září chodím na kroužek Uskupení Tesla, kde jsme nejprve stavěli návrhy robotů z lega. Nakonec jsme ze čtyř návrhů vybrali · Pokračování příspěvku

Maraton psaní dopisů 2017

Naše škola se také letos znovu připojuje k Maratonu psaní dopisů. I tentokrát můžete podpořit vězněné na celém světě svým dopisem, nebo oslovit vlády a jiné autority v zemi, aby byly případy znovu prošetřeny. Stavte se ve škole od 11. – 15. 12. 2017 a pomozte v boji proti bezpráví. Na odeslání jednoho dopisu vybíráme 30 Kč. Přispět můžete také na poštovní · Pokračování příspěvku

Spacecraft Materials

Ve čtvrtek 9. 11. se na naší škole uskuteční interaktivní badatelský program Spacecraft Materials (kosmické lodě, družice a materiály na jejich výrobu) Evropské kosmické agentury (ESA) pro žáky 4. – 9. ročníku v rámci spolupráce s Uskupením Tesla. První část sestávající z přednášky a badatelské dílny proběhne ve škole po obědě od 13,15 do 15,30 s tím, že po přesunu · Pokračování příspěvku