O NAŠÍ ŠKOLE

Nestátní základní škola s 1. stupněm, později také s 2. stupněm sídlila v Lázních Bohdaneč od září 2010 do června 2015. Od září 2015 sídlí na nové adrese v malé vsi Třebosice asi 6 km jižně od Pardubic.

image

Škola byla založena rodiči a učiteli, aby rozšířila nabídku vzdělávání na Pardubicku. Kombinuje různé inovativní způsoby výuky, přičemž preferuje aktivizující a názorný způsob výuky. Zároveň podporuje jedinečnost dítěte tím, že si uvědomuje a respektuje jeho možnosti. Například děti v určitých oblastech postupují podle individuálně sestavených plánů učiva, nebo si vybírají z nabídky to, co je aktuálně v jejich možnostech, nebo v oblasti jejich zájmu.

Ve škole směřujeme ke spolupráci dětí napříč věkovými skupinami, protože vidíme, že vzájemné učení – sociální učení, je vysoce efektivní, a to oběma směry. Zajímají nás aktuální témata. Při jejich zpracovávání propojujeme různorodé obory a oblasti – učíme se napříč předměty. Tak vnímáme svět komplexně, mezioborově a prožitkově, což v nás zanechává hlubší stopu.

Dítě, jež opouští naši školu:

 • je samostatněji jednající, neboť se již od první třídy muselo samo rozhodovat a volit si svou práci
 • aktivně přistupuje ke vzdělávání, má chuť dozvídat se nové informace
 • je zodpovědnější za své jednání, protože na něj doléhaly důsledky jeho rozhodnutí
 • samostatně uvažuje, neboť ve škole nepřijímá jen hotová fakta, ale i úkoly k přemýšlení
 • uvědomuje si klady i náročnost spolupráce a vzájemného učení, protože obojí zažilo

Potřebujeme to, co nám pomůže (seřazeno podle priorit):

 • Finanční podpora pro pedagogického asistenta. Nejsme školou elitní, ale inkluzivní. Taková škola integruje žáky se zdravotním postižením, s poruchami učení či chování. Ti potřebují pomoc pedagogických asistentů, na něž však stát nepřispívá, nebo jen ve velmi omezené míře.
 • Nadační fond pro podporu vzdělání v Základní škole Na rovině, obzvláště na podporu vzdělání dětí ze sociálně slabších rodin.
 • IT vybavení (názorné didaktické materiály vznikají cíleně pro tuto školu a vyrábí si je sami pedagogové, ti využívají denně IT vybavení – notebooky, tiskárny, dataprojektor).

Pestrá skladba dětí přináší své aktuální problémy. Věříme, že tato zkušenost predikuje do budoucna vyšší míru tolerance a osvojené sociální a komunikační dovednosti.

Co dále děláme:

 • provozujme školičku pro děti od 2 let s programem Montessori (Dětská skupina Na rovině)
 • víkendové workshopy a semináře

Co bychom rádi dělali v příštím období:

 • otevřeli mateřskou školu s programem Montessori, jež by propojovala svým přístupem Mateřské centrum Na rovině a základní školu.
 • rozvíjeli prostorově, materiálně i personálně oblast výuky na 2. stupni základní školy