NÁVŠTĚVY U NÁS

Ve škole přijímáme časté návštěvy. Nejčastěji přijíždějí rodiny domácích školáků – na přezkoušení, nebo si na čas zažít výuku školní v kolektivu vrstevníků. Další se zajímají o chod školy, hledají inspiraci pro svou profesi, školu. Jiné zajímá škola a výuka z pohledu rodiče, který hledá pro své dítě vhodnou formu vzdělávání.

Stručná pravidla pro návštěvy:
Buďte aktivní ale tiší pozorovatelé.
Proberte vaše připomínky s pedagogem po výuce.
Sdělte předpokládaný začátek a konec své návštěvy učiteli.

Ceník Balíčků návštěv na naší škole platný od 1. 1. 2018

Návštěva zájemců o vzdělávání jejich dítěte ve škole s náhledem do výuky 500 Kč
Při této návštěvě zažijete výuku ve třídě do které by mělo vaše dítě nastoupit v rozsahu jednoho vzdělávacího bloku (1,5 hodiny). Osobní konzultaci s třídní učitelkou/učitelem (min. 1 hodina). Možnost i dalších konzultací a zodpovězení všech otázek, které Vás budou tížit ať už telefonicky, emailem či osobně. Tento servis poskytujeme maximálně v rozsahu jednoho týdne od návštěvy. Ne, že bychom s Vámi pak přestali komunikovat, ale zájemců je hodně a čas investovaný do dětí je pro nás to nejdůležitější.
Denní pobyt předškolního dítěte ve výuce 300 Kč
Denní pobyt předškolního dítěte z naší DS ve výuce zdarma
Krátkodobý týdenní pobyt dítěte ve výuce 300 Kč / den
Zájemci o náhled do výuky zdarma
(pouze po předchozí domluvě)
Osobní konzultace o vhodnosti umístění dítěte do naší školy zdarma

Podrobná návštěvnická pravidla