NÁVŠTĚVY U NÁS

Ve škole přijímáme časté návštěvy. Nejčastěji přijíždějí rodiny domácích školáků – na přezkoušení, nebo si na čas zažít výuku školní v kolektivu vrstevníků. Další se zajímají o chod školy, hledají inspiraci pro svou profesi, školu. Jiné zajímá škola a výuka z pohledu rodiče, který hledá pro své dítě vhodnou formu vzdělávání.

Stručná pravidla pro návštěvy:
Buďte aktivní ale tiší pozorovatelé.
Proberte vaše připomínky s pedagogem po výuce.
Sdělte předpokládaný začátek a konec své návštěvy učiteli.

Návštěvy jsou od února 2015 zpoplatněné: 200 Kč za osobu/rodinu na den.

Od této částky jsou osvobozeni ti, kteří se poprvé přicházejí do výuky podívat se svým předškolákem (dítě, které se v daném školním roce připravuje na zápis do 1. ročníku), protože chtějí zažádat o přijetí do školy Na rovině, a dále ti, kteří chtějí zažádat o přestup. Také rodiny s domácími školáky mají kromě přezkoušení jeden den ve škole bez tohoto poplatku.

Pravidelná docházka dítěte v předškolním roce je zpoplatněna 100 Kč/dítě a den.

Podrobná návštěvnická pravidla