Monika Michalová

e-mail: monika.michalova@narovine.cz
Dosažené vzdělání:
1990 – 1993
SOU CHEMIK PaČ laborant.
1994
Specializace chemik v technologii

Další vzdělávání:
2016
Inkluzivní vzdělávání v praxi (Rytmus)
2015
Respektovat a být respektován (MKV) (pravidla ve škole)
2015
Vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra v běžné škole (NAUTIS)
Myšlení a chování lidí s poruchami autistického spektra (APLA)
2012
Studium pro asistenty pedagoga (CCV Pardubice)
2004
Vzdělávací program: Obsluha osobního počítače podle osnov ECDL, Základy administrativy, Právní minimum, Psychologické minimum (AKADEMIA, s.r.o. Pardubice)

Odborná praxe:
2015 -2016
Asistent pedagoga ZŠ Na rovině
2008 – 2011
Asistent pedagoga SPZŠ Chrudim
2007
Asistent u dětí s poruchou AS MŠ Svat. Čecha Chrudim