Pavlína Václavíková

Tel. 723 720 712
e-mail: pavlina.vaclavikova@narovine.cz

Dosažené vzdělání:
1992-1997
VŠ Pedagogická v Hradci Králové, obor učitelství pro 2. st., aprobace ČJ-VV

Další vzdělávání:
2015
Vzdělávání žáků s PAS v běžné škole (APLA Praha)
Jak porozumět autismu (APLA Praha)
Český jazyk v programu Montessori (Kamila Randáková, Společnost Montessori)
seminář Typologie MBTI 1 – sebepoznání a spolupráce v týmu (Kritické myšlení o.s.)
Laboratoř dospívání – workshop s Elou Eckert (Společnost Montessori – Praha) – únor
Formativní hodnocení v práci učitele – lektorka Jiřina Majerová (Společnost Montessori – Praha) – březen
2014
Ticho a mír – prožitkový seminář s Vlastou Hillebrandovou (Elipsa, Pardubice)
Klima třídy (NIDV PCE)
Děti země – 2. stupeň Montessori, sdílení zkušeností (Společnost Montessori)
Montessori matematika (Zdena Čížková – lektorka Společnosti Montessori, ZŠ Na rovině – LB)
2013
Matematická a čtenářská dovednost – Mgr. Hana Sedláčková (škola hrou)
2012
Cesta ke kvalitě – workshop – práce s evaluačními nástroji
Kvalifikační studium pro ředitele škol – NIDV Pardubice
Kurz českého znakového jazyka – Bezhran HK
2011
Čteme s nečtenáři a učíme je kriticky myslet (Kritické myšlení Praha)
2010
Profesní průprava ředitelů škol a školských zařízení (NIDV – Pardubice)
Seminář komunikačních technik (Profikouč)
Strategické plánování I
Artefiletický přístup jako proces sebepoznávání a osobnostního rozvoje skrze výtvarnou tvorbu
2009
Dílna čtení – cesta k rozečtení každého žáka (Kritické myšlení, o.s. –  Praha)
Krajská konference environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Pardubického kraje (+ dílna Projekty na 1. stupni ZŠ)
2007-2008
Kurz Kritického myšlení – RWCT – pořádaný Kritickým myšlením o.s. – Praha
2007
Kurzy Respektovat a být respektován pořádané Společností pro mozkově kompatibilní vzdělávání – Praha
2006-2007
Kurz Montessori pedagogiky pořádané Společností Montessori – Praha

Odborná praxe:
od června/ září 2014
Ředitelka a učitelka ve druhém trojročí v ZŠ Na rovině
od 2012
Učitelka a vychovatelka v ZŠ Na rovině
od 2010
Ředitelka a učitelka v ZŠ Na rovině
2007-2008
ZŠ Družstevní 305, Pardubice, učitelka v Montessori třídách (1. stupeň)
2003-2004
ZŠ Npor. Eliáše, Pardubice, učitelka na 2. stupni
1997-1999
ZŠ Svítkov, Pardubice, učitelka na 1. a 2. stupni

Lektorská činnost:
2008 – 2010
lektorování seminářů pro dobrovolníky z o.s. Amalthea
2009
lektorování seminářů pro pracovníky a dobrovolníky z o.s. Šance pro Tebe

Publikační činnost:

Kritické listy č. 52: Manželství RWCT a Montessori pedagogiky se vyplácí, P. Václavíková

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *