Olga Tenková

Tel. 731 598 936
e-mail: olga.tenkova@narovine.cz

Dosažené vzdělání:
1995-1999
VŠ pedagogická v Hradci Králové, učitelství pro 1. stupeň základních škol, obor výtvarná výchova

Další vzdělávání:
2017
36. diplomový kurz Montessori pedagogiky ZŠ pro věk 6 – 12 let (Společnost Montessori)
Svět v otázkách: Globální rozvojové vzdělávání pomocí filosofie pro děti (Varianty)
Genetická metoda od A do Z (Mgr. Lenka Syrová)
2016
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Olga Doležalová, ZŠ Na Beránku)
Inkluze v praxi vaší školy (konference Forum-media)
Osobnostně-sociální rozvoj dítěte při výuce matematiky Hejného metodou (H-mat)
Inkluzivní vzdělávání v praxi (Michaela Antalíková, Rytmus)
In Our Street – metoda Storyline (Hannelore Tait, Gisela Ehlers, Třebosice)
Montessori terapie s Lore Anderlik (Společnost Montessori)
2015
Vzdělávání žáků s PAS v běžné škole (PaedDr. Věra Čadilová, APLA Praha)
Jak porozumět autismu (Veronika Šporclová, APLA Praha)
Storyline meets Storytelling (IQSH Germany and Strathclyde University Glasgow)
Storyline working towards inclusion (IQSH Germany and Strathclyde University Glasgow)
Český jazyk v programu Montessori (Kamila Randáková, Společnost Montessori)
Rozšiřující studium Speciální pedagogika, Univerzita Hradec Králové
Typologie MBTI 1 – sebepoznání a spolupráce v týmu (Kritické myšlení o.s.)
Podpůrná opatření ve vzdělávání dětí a žáků se SVP (Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR)
Kurz Hejného metody ve vyučování matematice 1. stupně ZŠ (Hejný, Jirotková, Slezáková, UK Praha)
Metody nácviku čtení (CCV Pardubice)
2014
Výuka orientovaná na budování schémat – Hejného metoda v matematice (E. Bomerová, J. Michnová)
Ticho a mír – prožitkový seminář s Vlastou Hillebrandovou (Elipsa, Pardubice)
Storyline goes language teaching CAPITAL TOURS (IQSH Germany and Strathclyde University Glasgow)
Žák dlouhodobě selhávající ve výuce (Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR)
Montessori kurz s MVDr. Evou Štarkovou
Kritické myšlení a globální témata (NaZemi, Brno)
Genetická metoda čtení a rozvoj čtenářské gramotnosti (Výukové programy)
Montessori matematika se Zdenou Čížkovou
2013
Rozšiřující studium anglického jazyka pro 1. stupeň ZŠ, Technická Univerzita Liberec
Šance pro vaše dítě (Společnost Montessori)
2012
Skupinové nácviky sociálních dovedností (Apla Praha)
2 week course for teachers of English to pupils with special needs (I.S.P. Exeter)
2011
Respektovat a být respektován (Společnost pro mozkově kompatibilní vzdělávání – Praha)
2010
Nácviky sociálních dovedností u dětí s Aspergerovým syndromem (Apla Praha)
2006
Kurz Splývavé čtení
2005
Pedagogická diagnostika a prevence. Diagnostika poruch chování. (Školské zařízení Hradec Králové)
2002-2005
Křesťanská náboženská pedagogika celistvé výchovy podle Franze Ketta a Esther Kaufmannové (VOŠ Svatý Jan pod Skalou)
2001
Metodika rozvíjení základních početních dovedností (Pedagogické centrum Hradec Králové)
2000-2002
Kurz Etická výchova (Pedagogické centrum Brno)
1999
Základní kurz dyslektických asistentů (Služba škole Hradec Králové)
1996-1998
VŠ pedagogická v Hradci Králové, učitelství náboženství na základních školách

Odborná praxe:
2014-2017
učitelka v prvním trojročí v ZŠ Na rovině
2013-2014
Pedagogická asistentka integrovaného dítěte v ZŠ Na rovině
2012
ZŠ Habrmanova, Hradec Králové, učitelka na 1. stupni
2007-2008
ZŠ Kratonohy, učitelka na 1. stupni ve dvojtřídce
1999-2007
Církevní základní škola v Hradci Králové, učitelka na 1. stupni, učitelka ve specializované třídě pro integrované děti

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *