LIDÉ

SPOLEK

  • František Václavík – jednatel spolku Na rovině
  • mail@narovine.cz
Rada sdružení:

František Václavík, Oxana Jiroušková, Tereza Loučková


ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Školská rada:
Iva Vlčková za rodiče, Olga Tenková za pedagogy, Tereza Loučková za zřizovatele

Rada š. p. o.:
Zdeněk Závodný, Oxana Jiroušková, Pavel Loučka