LIDÉ

SPOLEK

 • František Václavík – jednatel spolku Na rovině
 • mail@narovine.cz
Rada sdružení:

František Václavík, Oxana Jiroušková, Tereza Loučková


ZÁKLADNÍ ŠKOLA

   • Zdeněk Kratochvíl – ředitel a učitel ZŠ Na rovině
    tel.: 604 130 528 / zdenek.kratochvil@narovine.cz
   • Pavlína Václavíková – učitelka ZŠ Na rovině
    tel.: 723 720 712 / pavlina.vaclavikova@narovine.cz
   • Iva Broklová – učitelka na I. stupni / iva.broklova@narovine.cz
   • Olga Tenková – učitelka na I. stupni, zodpovědná za domácí vzdělávání
    tel.: 731 598 936 / olga.tenkova@narovine.cz
   • Kateřina Novotná – učitelka přírodovědných předmětů a tělocviku
    tel.: 723 731 442 / katerina.novotna@narovine.cz
   • Dana Poláchová – učitelka matematiky, fyziky a chemie / dana.polachova@narovine.cz
   • Zuzana Slavíčková – učitelka hudby a českého jazyka
   • Monika von Othegraven – učitelka němčiny
   • Milana Douchová – učitelka angličtiny a vychovatelka ve školní družině / milana.douchova@narovine.cz
   • Michaela Svobodová  – asistentka pedagoga
   • Monika Michalová – asistentka pedagoga
   • Jana Cucyková – asistentka pedagoga

Školská rada:
Iva Vlčková za rodiče, Olga Tenková za pedagogy, Tereza Loučková za zřizovatele

Rada š. p. o.:
Zdeněk Závodný, Oxana Jiroušková, Pavel Loučka