Iva Broklová

zástupkyně ředitele, třídní učitelka prvního dvojročí,
výchovný poradce

email: iva.broklova@narovine.cz
telefon: 735 975 049