lidé

Adresa:
Dětská Skupina Na rovině
Třebosice 10, 530 02 Pardubice

E-mail: skolka@narovine.cz

Web: www.narovine.cz

Telefon:

V provozní době: – 735 534 228 (7:30 – 16:00)
Pavla Šklíbová – 776 326 932 (odhlašování obědů mimo provozní dobu)
Daniela Kalhousová – 608 889 782 (odhlašování obědů mimo provozní dobu)

Simona Hodrová – 737 470 499

Prosíme rodiče, aby při odhlašování obědů používali zásadně SMS zprávy, e-maily nemůžeme dostatečně pružně kontrolovat. Protože je k tomuto účelu využito osobních telefonů pečovatelek, žádáme rodiče, aby zvážili denní dobu, kdy budou pečovatelky kontaktovat, resp. neposílali zprávy v noci. Děkujeme za pochopení a respektování našeho času odpočinku.

Mapa: