Kateřina Novotná

Tel. 723 731 442
e-mail: katerina.novotna@narovine.cz

Dosažené vzdělání:
2014-2016
Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Doplňující pedagogické studium
2009-2015
Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta, Systematická biologie a ekologie

Další vzdělávání:

2017
Základy práce s fotoaparáty Olympus Pen (Olympus,Praha)
Kurz Respektovat a být respektován                                                                                
Příroda Pardubicka I (NIDV)

2016
Zvládání verbální agrese u lidí s mentálním postižením a/nebo autismem (NAUTIS)
Metody a formy aktivního učení (CCV Pardubice)                                                      
Proč roste agresivita u dětí, aneb dítě na cestě ke zločinu – drzé dítě (CCV Pardubice)
Inkluzivní vzdělávání v praxi (Rytmus)
In Our Street – metoda Storyline (Hannelore Tait, Gisela Ehlers, Třebosice)
Děti Země – 2. stupeň Montessori ZŠ (Praha, společnost Montessori ČR)

Odborná praxe:
2016, 2017
Učitelka v ZŠ Na rovině
Asistent pedagoga v ZŠ Na rovině