Kateřina Novotná

třídní učitelka v 6., 7., 8. a 9. ročníku

email: katerina.novotna@narovine.cz
tel. 723 731 442