INFORMACE K VÝUCE PRO ŽÁKY 2. STUPNĚ

AKTUALITA

 • rozsah – písemné zpracování ½ stránky, 15 řádků, řádkování 1,5, asi 1200 znaků včetně mezer
 • požadavky na textové zpracování (velikost písma 12 b, font calibri, arial, verdana, tahoma, nadpis 14 b a tučně, popisek pod obrázkem kurzíva 10 b)
 • zdroj (odkud a ze kdy), datum zpracování, jméno zpracovatele
 • uvedení oblasti tématu (sport, politika, společnost, věda a technika, příroda, kultura …)
 • obrázek + popisek k obrázku
 • fakta formulovaná vlastními slovy + vlastní názor + otázky, které člověka napadají + zdůvodnění výběru
 • odevzdání den předem (do 20 hodin v elektronické podobě), případně omluva
 • tvoříme KNIHU AKTUALIT, všechny aktuality zakládáme

ČTENÍ DOMA – REFERÁT

 • název knihy, autor, vydavatelství, ilustrace, datum vydání
 • přinést knihu ukázat
 • vybrat a přečíst úryvek (1-3 odstavce)
 • počet stran
 • stručně o čem je (max. 5 vět!)
 • postavy, prostředí, doba – něco zajímavého, neobvyklého!
 • jak se četlo, jak se líbilo/nelíbilo a proč!
 • otázky, co tě napadají, co je třeba vyjasnit
 • žánr (povídka, sci-fi, fantasy, komiks, pohádka, horor, krimi,…) a co ti to připomínalo, čemu se to podobalo – jiná kniha, film, životní situace, aktuální problém, počítačová hra
 • několik informací o autorovi (kdy a kde žil, profese, co psal, zajímavost)
 • ročník 1 kniha za pololetí, 7. ročník 2 knihy za pololetí, 8. a 9. ročník 3 knihy za pololetí

ROČNÍKOVÉ PRÁCE 

Náměty na ročníkovou práci (16/17):

Bylinky jako koření

Civilizační choroby – léčba, prevence

DNA a dědičnost

Fóbie

Chování zvířat – ( + pokusy v minulosti)

Chovatelství

Chráněná území v ČR

Jedovaté a nejedovaté houby

Koření světa

Minor divadlo

Národní parky světa

Naši úspěšní sportovci/MEDAILISTÉ

Názvy ulic v Pardubicích

Oblékání (průřez časem/ve světě)

Očkování – přínos, rizika

Palmový olej – problematika

Památky UNESCO v ČR

Poruchy příjmu potravy

Reklama a jak ovlivňuje náš život

Rizika návykových látek

Sacharidy/Bílkoviny/Tuky a jejich význam ve výživě

Starověké Řecko

Potravinářské přídatné látky (éčka)

Vitamíny – výskyt, význam

Vynálezy, které ovlivnily svět

Zajímavá architektura světa

Známé jedlé houby x jedovaté houby (co se pletou)

Známí matematikové a vynálezci – výběr

Živočišné a rostlinné zbraně (jedy)

vlastní nápad……..

Plánujeme:

Harmonogram aktivit při tvorbě ročníkové práce:

Září až říjen

Výběr tématu, vyhledání zdrojů, základní zmapování toho, co o tom vím na začátku – tvorba myšlenkové mapy.

Do konce října: Obhájení výběru tématu (název, myšlenková mapa, dva kusy odborné literatury – napsaný název+autor+datum vydání+vydavatelství), stručný popis problému/zkoumané oblasti, představa o podobě pomůcky)

Listopad až leden:

 • Studium zdrojů (odborné literatury a článků na internetu). Shromažďování informací formou zápisků, odkazů, obrázků.
 • Založení šablony textu do nového dokumentu, prvotní úpravy úvodní stránky, sepsání úvodu)
 • K sepsání úvodu dobře poslouží myšlenková mapa, která postihuje to, co o tématu vím na počátku a zhruba vytyčuje oblasti, kterým se chci věnovat a formuluje je jako cíl, co chci prostudovat, poznat, dokázat, zmapovat.

Do pololetí – konec ledna je prostudována literatura, jsou shromážděné informace, daná struktura RP (textu) – kapitoly. Konzultace a prezentace s vedoucím práce (materiálů a zápisků, co jsem se dozvěděl a nasbíral). Podklad pro hodnocení RP na vysvědčení.

V únoru anotace, překlad anotace do Aj a NJ. Průběžné sepisování textu.

Během března a dubna: výroba pomůcky, psaní textu, jeho úprava.

Na počátku května (3. května) je hotový text – předán či poslán ke konzultaci s konzultantem, k opravám a úpravám

Během května: poslední úpravy textu, tvorba PPP, konzultace

Do konce května (31. května) odevzdání RP (text, elektronicky doc., pdf.) a pomůcky

Druhý týden v červnu: 14.6. 2016: Obhajoba RP (PPP + pomůcka)

Ročníková práce bude součástí hodnocení na vysvědčení!!!

Kritéria a manuál pro tvorbu ročníkových prací (předlohou byla příručka Absolventské práce žáků devátého ročníku vypracovaná pedagogy Základní školy Dr. J. Malíka v Chrudimi):

Ročníkové práce Na rovině
Ročníková práce – šablona