INFORMACE K VÝUCE PRO ŽÁKY 2. STUPNĚ

Pod odkazy níže najdete kritéria k vypracování jednotlivých domácích úkolů a podrobné informace k ročníkové práci…

ročníková práce
referát z knihy
aktualita

dějepisná aktualita
přírodovědná aktualita