INFORMACE K VÝUCE PRO ŽÁKY 2. STUPNĚ

AKTUALITA

 • rozsah písemného zpracování: řádkování 1,5, velikost písma 12 (fonty Calibri, Arial, Verdana, Tahoma, Comenia apod.), minimálně 1200 znaků včetně mezer (tedy více než polovina stránky!)
 • nadpis písmem velikosti 14 a tučně, obrázek s popiskem pod ním stejným fontem jako text, velikost 10
 • titulek zpracovaného článku
 • fakta formulovaná vlastními slovy
 • vlastní názor na informace v aktualitě a případné otázky, které zpracovatele napadly
 • zdůvodnění výběru článku
 • uvedení oblasti tématu (sport, politika, společnost, věda a technika, kultura, …)
 • zdroj (odkud zpracovatel čerpal a kdy článek vyšel)
 • datum zpracování, jméno a příjmení zpracovatele
 • odevzdání dva dny předem (do půlnoci e-mailem), případně omluva!
 • aktuality prezentujeme ve třídě a tvoříme knihu, do které všechny aktuality zakládáme

PŘÍRODOVĚDNÁ AKTUALITA

 • rozsah – písemné zpracování, minimálně 8 řádků
 • fakta formulovaná vlastními slovy + vlastní názor + otázky, které člověka napadají + zdůvodnění výběru
 • požadavky na textové zpracování: velikost písma 12, nadpis 14 tučně, popisek pod obrázkem kurzíva 10
 • zdroj (odkud a ze kdy), datum zpracování, jméno zpracovatele
 • obrázek + popisek k obrázku
 • odevzdání den předem (do půlnoci v elektronické podobě, na email vyučujícího), případně omluva
 • tvoříme KNIHU PŘÍRODOVĚDNÝCH AKTUALIT, všechny aktuality zakládáme

REFERÁT Z KNIHY (ČTENÍ DOMA I VE ŠKOLE)

 • vzor k zápisu knihy (Autor – příjmení velkými písmeny. Název – kurzívou. Město vydání: Nakladatelství, rok. Počet stran. Ilustrace, Překlad.):
  LINDGREN, Astrid. Děti z Bullerbynu. Praha: Albatros, 2014. 215 s.
  Ilustrovala Helena ZMATLÍKOVÁ, přeložil Břetislav MENCÁK.
 • stručně o čem je (max. 5 vět)
 • ilustrace vlastní rukou
 • postavy, prostředí, doba – něco zajímavého, neobvyklého!
 • jak se četlo, jak se líbilo/nelíbilo a proč!
 • otázky, co tě napadají, co je třeba vyjasnit
 • žánr (povídka, sci-fi, fantasy, komiks, pohádka, horor, krimi…) a co ti to připomínalo, čemu se to podobalo – jiná kniha, film, životní situace, aktuální problém, počítačová hra
 • několik informací o autorovi (kdy a kde žil, profese, co psal, zajímavost)
 • zpracoval/a – kdy, kdo
 • přinést knihu ukázat
 • vybrat a přečíst úryvek (2-4 odstavce)
 • odevzdání dva dny předem do půlnoci (v elektronické podobě, na email vyučujícího)
 • 6. a 7. ročník 2 knihy za rok, 8. a 9. ročník 4 knihy za rok

ROČNÍKOVÉ PRÁCE 

Náměty na ročníkovou práci (18/19):

Bylinky jako koření

Civilizační choroby – léčba, prevence

DNA a dědičnost

Globální oteplování

Chování zvířat

Chovatelství

Chráněná území v ČR

Jedovaté rostliny

Jeskyně ČR

Koření světa

Léčivé rostliny v ČR

Minor divadlo

Motýli

Muzikály

Národní parky světa

Naši úspěšní sportovci/medailisté

Názvy ulic v Pardubicích

Nejjedovatější zvířata světa

Nemoci světa

Novodobé divy světa

Oblékání (průřez časem/ve světě)

Ochrana přírody v ČR

Onomastika – původ zajímavých jmen českých měst

Osobnost Karla IV.

Palmový olej – problematika

Péče o psa

Poruchy příjmu potravy

Potravinářské přídatné látky (éčka)

Predátoři a technika jejich lovu

Reklama a jak ovlivňuje náš život

Rizika návykových látek

Ryby našich vod

Řecká mytologie

Sacharidy/Bílkoviny/Tuky a jejich význam ve výživě

Sportování a zdravý životní styl

Templáři

Voda – základní podmínka života

Vynálezy, které ovlivnily svět

Zmizelé civilizace (Pompeje, Atlantida)

Znaková řeč

Známé jedlé houby x jedovaté houby (co se pletou)

Známí matematikové a vynálezci

vlastní nápad……..

Harmonogram aktivit při tvorbě ročníkové práce:

Září až říjen

 • Výběr tématu, vyhledání zdrojů, základní zmapování toho, co o tom vím na začátku – tvorba myšlenkové mapy.

Do konce října

 • Obhájení výběru tématu (název, myšlenková mapa, dva kusy odborné literatury – napsaný název + autor + datum vydání + vydavatelství), stručný popis problému/zkoumané oblasti, představa o podobě pomůcky)

Listopad až leden

 • Studium zdrojů (odborné literatury a článků na internetu). Shromažďování informací formou zápisků, odkazů, obrázků.
 • Založení šablony textu do nového dokumentu, prvotní úpravy úvodní stránky, sepsání úvodu.
 • K sepsání úvodu dobře poslouží myšlenková mapa, která postihuje to, co o tématu vím na počátku a zhruba vytyčuje oblasti, kterým se chci věnovat a formuluje je jako cíl, co chci prostudovat, poznat, dokázat, zmapovat.

Do pololetí – konec ledna

 • Je prostudována literatura, jsou shromážděné informace, daná struktura RP (textu) – kapitoly. Konzultace a prezentace s vedoucím práce (materiálů a zápisků, co jsem se dozvěděl a nasbíral). Podklad pro hodnocení RP na vysvědčení.

Únor až březen a dubna

 • Anotace, překlad anotace do Aj a NJ. Průběžné sepisování textu.

Duben

 • Výroba pomůcky, psaní textu, jeho úprava.

Na počátku května 

 • Je hotový text – předán či poslán ke konzultaci k opravám a úpravám

Během května

 • Poslední úpravy textu, tvorba PPP, konzultace
 1. června odevzdání RP (text, elektronicky doc., pdf.) a pomůcky

Druhý týden v červnu (10. – 14. 6. 2019) Obhajoby RP (PPP + pomůcka)

Ročníková práce je součástí hodnocení na vysvědčení!!!

Kritéria a manuál pro tvorbu ročníkových prací (předlohou byla příručka Absolventské práce žáků devátého ročníku vypracovaná pedagogy Základní školy Dr. J. Malíka v Chrudimi):

Manuál ročníkové práce Na rovině
Ročníková práce – šablona