KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO DS

Poskytuje rodičům podobnou službu jakou je např. mateřská školka. Tedy možnost hlídání dětí po dobu pracovní doby. Skupina je určena pro děti od dvou let a nabízí hlídání po dobu celého dne, případně hlídání půldenní.

Obecné informace k provozu skupiny

 1. Kapacita zařízení: 12 míst pro děti
 2. Provozní doba: 7.30–16.00
 3. Základní cena za jedno dítě 2000 Kč. Sourozenec 1500 Kč.
 4. Při omezené docházce se ceny školkovného nebudou poměrně krátit.
 5. Při absenci (např. nemoc) nebudou rodičům poskytovány slevy.
 6. Smlouva se uzavírá na jeden rok s možností opakovaného prodloužení.

Kritéria pro přijímání dětí do DS NA ROVINĚ

Povinná kritéria:

 1. Dítě ve věku od dvou let. DS nenabízí možnost povinné předškolní docházky!
 2. Alespoň jeden rodič je zaměstnaný nebo OSVČ.
 3. Povinné očkování.

 Doplňující kritéria v daném pořadí:

 1. Sourozenec ve škole (žák Základní školy Na rovině)
 2. Sourozenec v DS Na rovině.
 3. Rodič je zaměstnanec školy.
 4. Pravidelná celotýdenní a celodenní docházka dítěte.
 5. Motivační pohovor s rodiči
 6. Přístup v rodině v souladu s principy Respektovat a být respektován
 7. Přiměřená samostatnost dítěte v sebeobsluze, přiměřená zralost k socializaci.