KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO DS

Dětská skupina ( DS) Na rovině zahájí provoz 1. září 2016 a bude po dobu dvou let (24 měsíců) financována převážně z dotace MPSV v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Poskytuje rodičům podobnou službu jakou je např. mateřská školka. Tedy možnost hlídání dětí po dobu pracovní doby. Skupina je určena pro děti od dvou let a nabízí hlídání po dobu celého dne, případně hlídání půldenní. Provozní doba je stanovena od 7.30 do 16.00.

Kontaktní osobou je Mgr. Zdeněk Kratochvíl – skolka@narovine.cz.

Obecné informace k provozu skupiny od 1. 9. 2016

 1. Kapacita zařízení: 12 míst pro děti
 2. Provozní doba: 7.30–16.00
 3. Základní cena za jedno dítě 1 500 Kč. Sourozenec 500 Kč.
 4. Při omezené docházce se ceny nebudou poměrně krátit.
 5. Při absenci nebudou rodičům poskytovány slevy.
 6. Smlouva se uzavírá na jeden rok s možností opakovaného prodloužení.

Kritéria pro přijímání dětí do DS NA ROVINĚ od 1. 9. 2016

Povinná kritéria:

 1. Věk dítěte od 2 do 4 let. DS nenabízí možnost povinné předškolní docházky, není spravována MŠMT!       http://www.msmt.cz/file/40102_1_1/
 2. Alespoň jeden rodič je zaměstnaný nebo OSVČ.
 3. Obsazení kapacity 12 míst v daný čas, 15 dětí celkově přihlášených (mohou se vykrývat částečné docházky).

 Další výběrová kritéria v daném pořadí:

 1. Sourozenec ve škole (žák Základní školy Na rovině).
 2. Předchozí docházka do MC Na rovině.
 3. Sourozenec v DS Na rovině.
 4. Rodič je zaměstnanec školy.
 5. Přístup v rodině v souladu s principy Respektovat a být respektován
 6. Rodiče preferují zařízení s programem Montessori
 7. Rodiče absolvovali kurz RaR nebo Montessori kurz.
 8. Pravidelná celotýdenní a celodenní docházka dítěte.

Kritéria pro děti s trvalým pobytem v obci Třebosice (4 místa):

 1. Motivační pohovor s rodiči.
 2. Návštěva dítěte v připravovaném prostředí.
 3. Přístup v rodině v souladu s principy Respektovat a být respektován.
 4. Rodiče preferují zařízení s programem Montessori
 5. Rodiče absolvovali kurz RaR nebo Montessori kurz.
 6. Pravidelná celotýdenní a celodenní docházka dítěte.

O přijetí dítěte do DS rozhoduje na základě výše uvedených kritérií komise jmenovaná ředitelem školy. Při splnění kritérií (respektive u stejného kritéria v uvedeném pořadí) u většího počtu zájemců, než je kapacita DS rozhodne o přijetí dítěte do DS ředitel školy nebo jí pověřená osoba.