KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO DS

Dětská skupina (DS) Na rovině zahájila provoz 1. září 2016 a bude po dobu dvou let (24 měsíců) financována převážně z dotace MPSV v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Od 1. listopadu 2018 je schválen nový projekt DS Na rovině pod dobu dalších dvou let.

Poskytuje rodičům podobnou službu jakou je např. mateřská školka. Tedy možnost hlídání dětí po dobu pracovní doby. Skupina je určena pro děti od dvou let a nabízí hlídání po dobu celého dne, případně hlídání půldenní. Provozní doba je stanovena od 7.30 do 16.00.

Kontaktní osobou je Pavel Brokl – skolka@narovine.cz.

Obecné informace k provozu skupiny od 1. 11. 2018

 1. Kapacita zařízení: 12 míst pro děti
 2. Provozní doba: 7.30–16.00
 3. Základní cena za jedno dítě 1 500 Kč. Sourozenec 500 Kč.
 4. Při omezené docházce se ceny nebudou poměrně krátit.
 5. Při absenci nebudou rodičům poskytovány slevy.
 6. Smlouva se uzavírá na jeden rok s možností opakovaného prodloužení.

Kritéria pro přijímání dětí do DS NA ROVINĚ od 1. 11. 2018

Povinná kritéria:

 1. Věk dítěte od 2 do 4 let. DS nenabízí možnost povinné předškolní docházky, není spravována MŠMT!       http://www.msmt.cz/file/40102_1_1/
 2. Alespoň jeden rodič je zaměstnaný nebo OSVČ.
 3. Obsazení kapacity 12 míst v daný čas, 15 dětí celkově přihlášených (mohou se vykrývat částečné docházky).

 Další výběrová kritéria v daném pořadí:

 1. Sourozenec ve škole (žák Základní školy Na rovině).
 2. Sourozenec v DS Na rovině.
 3. Rodič je zaměstnanec školy.
 4. Přístup v rodině v souladu s principy Respektovat a být respektován
 5. Rodiče preferují zařízení s programem Montessori
 6. Rodiče absolvovali kurz RaR nebo Montessori kurz a další podobné kurzy o výchově.
 7. Pravidelná celotýdenní a celodenní docházka dítěte.
 8. Přiměřená samostatnost dítěte v sebeobsluze, přiměřená zralost k socializaci.

Kritéria pro děti s trvalým pobytem v obci Třebosice:

 1. Motivační pohovor s rodiči.
 2. Návštěva dítěte v připravovaném prostředí.
 3. Přístup v rodině v souladu s principy Respektovat a být respektován.
 4. Rodiče preferují zařízení s programem Montessori
 5. Rodiče absolvovali kurz RaR nebo Montessori kurz.
 6. Pravidelná celotýdenní a celodenní docházka dítěte.
 7. Přiměřená samostatnost dítěte v sebeobsluze, přiměřená zralost k socializaci.

O přijetí dítěte do DS rozhoduje na základě výše uvedených kritérií komise jmenovaná radou spolku Na rovině. Při splnění kritérií (respektive u stejného kritéria v uvedeném pořadí) u většího počtu zájemců, než je kapacita DS rozhodne o přijetí dítěte do DS  pověřená osoba.