DĚTSKÁ SKUPINA

Dětská skupina ( DS) Na rovině zahájí provoz 1. listopadu 2018 a bude po dobu dvou let (24 měsíců) financována převážně z dotace MPSV v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Poskytuje rodičům podobnou službu jakou je např. mateřská školka. Tedy možnost hlídání dětí po dobu pracovní doby. Skupina je určena pro děti od dvou let a nabízí hlídání po dobu celého dne, případně hlídání půldenní. Provozní doba je stanovena od 7:30 do 16:00.

Obecné informace k provozu skupiny od 1. 11. 2018

 1. Kapacita zařízení: 12 míst
 2. Provozní doba: 7: 30 – 16: 00 (plán)
 3. Základní cena za jedno dítě 1 500 Kč na měsíc. Sourozenec 500 Kč.
 4. Při omezené docházce se ceny nebudou poměrně krátit.
 5. Při absenci nebudou rodičům poskytovány slevy.
 6. Smlouva se uzavírá na jeden rok s možností opakovaného prodloužení.

Kritéria pro přijímání dětí do DS NA ROVINĚ od 1. 11. 2018

Povinná kritéria:

 1. Věk dítěte od 2 let do začátku školní docházky.
 2. Alespoň jeden rodič je zaměstnaný nebo OSVČ.
 3. Obsazení kapacity 12 míst v daný čas, 15 dětí celkově přihlášených (mohou se vykrývat částečné docházky).

Kritéria pro skupinu A – děti s trvalým pobytem mimo Třebosice:

 1. Sourozenec ve škole (žák Základní školy Na rovině).
 2. Předchozí docházka do MC Na rovině.
 3. Sourozenec v DS Na rovině.
 4. Rodič je zaměstnanec školy.
 5. Přístup v rodině v souladu s principy Respektovat a být respektován
 6. Rodiče preferují zařízení s programem Montessori
 7. Rodiče absolvovali kurz RaR nebo Montessori kurz.
 8. Pravidelná celotýdenní a celodenní docházka dítěte.

Kritéria pro skupinu B – děti s trvalým pobytem v obci Třebosice:

 1. Motivační pohovor s rodiči.
 2. Návštěva dítěte v připravovaném prostředí.
 3. Přístup v rodině v souladu s principy Respektovat a být respektován.
 4. Rodiče preferují zařízení s programem Montessori
 5. Rodiče absolvovali kurz RaR nebo Montessori kurz.
 6. Pravidelná celotýdenní a celodenní docházka dítěte.

O přijetí dítěte do DS rozhoduje na základě výše uvedených kritérií komise jmenovaná ředitelkou školy. Při splnění kritérií (respektive u stejného kritéria v uvedeném pořadí) u většího počtu zájemců, než je kapacita DS rozhodne o přijetí dítěte do DS ředitelka školy nebo jí pověřená osoba. Přijímáme 7 dětí ze skupiny A a 5 dětí ze skupiny B. Po naplnění kapacity 12 dětí doplníme kapacitu do počtu 15 přihlášených dětí na základě vykrývání ne-celotýdenní docházky z řad přihlášených „pod čarou“.