DĚTSKÁ SKUPINA

Dětská skupina (DS) Na rovině zahájila provoz 1. listopadu 2018 a bude po dobu dvou let  financována převážně z dotace MPSV v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Poskytuje rodičům podobnou službu jakou je např. mateřská školka. Tedy možnost hlídání dětí po dobu pracovní doby. Skupina je určena pro děti od dvou let a nabízí hlídání po dobu celého dne, případně hlídání půldenní.