Spolupráce Uskupení Tesla se Základní školou Na rovině Třebosice

Náš blog, ve kterém budeme uveřejňovat příspěvky našich žáků, otevíráme příspěvky žáků 8. – 9. třídy o spolupráci s U Tesla, které vyšly 5. prosince na stránkách Open Science Hubu: http://opensciencehub.cz/2017/12/05/jak-hodnoti-spolupraci-s-uskupenim-tesla-v-1-pololeti-skolniho-roku-2017-18-zaci-zakladni-skoly-na-rovine-trebosice/ Spolupráce Uskupení Tesla se Základní školou Na rovině Třebosice Od září chodím na kroužek Uskupení Tesla, kde jsme nejprve stavěli návrhy robotů z lega. Nakonec jsme ze čtyř návrhů vybrali · Pokračování příspěvku