MC – změna provozu, hlídání dětí

Od 1. 2. 2011 dochází ke změně provozní doby MC Na rovině. Otevřeno bude i nadále od 8:30 do 12:00hod, ovšem od pondělí do čtvrtka. V pondělky bude od února nově možnost hlídání dětí od dvou do šesti let! Hlídání je třeba domlouvat nejpozději den předem na tel. 732 808 984. Cena: 150Kč za dopoledne. V případě dostatečného zájmu bude · Pokračování příspěvku

Workshop: Hraní rolí jako metoda aktivního učení 26. 2. 2011

Zveme vás na workshop „Hraní rolí jako metoda aktivního učení„, který se koná v prostorách vzdělávacího centra Na rovině dne 26. 2. 2011 od 9 do 18 hod (s přestávkou na oběd). Worshop je hrazen z ESF projektu Synergie, a je tedy pro účastníky z cílové skupiny zdarma! Požádáme vás pouze o 30Kč – příspěvek na úhradu energií a toaletních · Pokračování příspěvku

ZŠ – Setkání s rodiči předškoláků 22. 1. a zápis 10. 2.

Pro rodiče, kteří by se chtěli na pár hodin stát dítětem naší školy, nabízíme 22. ledna od 8:30 do 11 hod ukázkovou výuku pro dospělé. Náplň bude zaměřena především na rodiče předškoláků, kteří by si chtěli vyzkoušet, jaké to je, být dítětem v naší škole a na závěr bude prostor pro jakékoli další dotazy týkající se budoucích prvňáčků. Rodiče, kteří · Pokračování příspěvku

Výstava fotografií z Bangladéše 12. 1. – 2. 2. 2011

Ve středu 12. ledna ve 14 hod Vás srdečně zveme na zahájení výstavy fotografií pořízených Radomírem Špinkou v Bangladéši. Výstava je součástí projektu Bang Baby zaměřeného na podporu vzdělávání Bangladéšských dětí a organizovaného občanským sdružením Adra.  Více o projektu zde. Výstava bude probíhat ve společných prostorách MC a ZŠ Na rovině po dobu tří týdnů. Otevřeno je denně od 8:30, · Pokračování příspěvku

Cyklus kurzů Respektovat a být respektován 2011

Témata: 15. 1. 2011 – Jak postupovat při oprávněných požadavcích vůči druhým 19. 2. 2011 – Jak jednat s dětmi nebo s dospělými, kteří dávají najevo negativní pocity a chovají se nerozumně 19. 3. 2011 – Rizika trestů a co namísto nich 30. 4. 2011 – Jak projevit uznání a ocenění a poskytnout zpětnou vazbu (Rizika pochval a odměn a · Pokračování příspěvku

Výlet: „PLAY v Mánesu – hra, která nekončí“ 22. 12. 2010

Ve středu 22. 12. vyrážíme do Prahy na interaktivní výstavu „PLAY v Mánesu – hra, která nekončí“. Sraz na vlakovém nádraží v 8 hod (odjezd vlaku v 8:17), návrat ve 14:58. Pojedou děti ze ZŠ Na rovině, ale zváni jsou i sourozenci, rodiče, děti z mateřského centra a kdokoli další! Pokud se chcete připojit, ozvěte se nám prosím na mail · Pokračování příspěvku

ZŠ – Ukázková výuka pro rodiče 22. 1. 2011

Pro rodiče, kteří by se chtěli na pár hodin stát dítětem naší školy, nabízíme 22. ledna od 8:30 do 11 hod ukázkovou výuku pro dospělé. Náplň bude zaměřena především na rodiče předškoláků, kteří by si chtěli vyzkoušet, jaké to je, být dítětem v naší škole a na závěr bude prostor pro jakékoli další dotazy týkající se budoucích prvňáčků. Rodiče, kteří · Pokračování příspěvku

Sběr baterií

Zapojili jsme se do Recyklohraní, což je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je podpořit recyklaci odpadů, takže od nynějška už netřídíme jen papír, plasty a sklo… Sběrná nádoba je umístěna na chodbě mezi školní třídou a mateřským centrem, aby baterie mohly nosit i maminky s dětmi, které chodí do MC. Kromě toho, že uděláme něco · Pokračování příspěvku