Spolupráce Uskupení Tesla se Základní školou Na rovině Třebosice

Náš blog, ve kterém budeme uveřejňovat příspěvky našich žáků, otevíráme příspěvky žáků 8. – 9. třídy o spolupráci s U Tesla, které vyšly 5. prosince na stránkách Open Science Hubu: http://opensciencehub.cz/2017/12/05/jak-hodnoti-spolupraci-s-uskupenim-tesla-v-1-pololeti-skolniho-roku-2017-18-zaci-zakladni-skoly-na-rovine-trebosice/

Spolupráce Uskupení Tesla se Základní školou Na rovině Třebosice

Od září chodím na kroužek Uskupení Tesla, kde jsme nejprve stavěli návrhy robotů z lega. Nakonec jsme ze čtyř návrhů vybrali dva, které nadále zlepšujeme. Roboty jsme nejdříve programovali, aby jezdily rovně, zatáčely a objížděli čtverec. Nyní se snažíme, aby jezdili po černě vyznačené čáře a po setkání s překážkou udělali nějaký úkon, například vydat nějaký zvuk nebo se otočit a změřit teplotu překážky.
BT

Tepelný štít

Měli jsme vyrobit tepelný štít pro vajíčko, a to představovalo astronauta. Tepelný štít jsme měli vyrobit z různých materiálů. Na výběr jsme měli například sádru, pletivo, ocelovou vatu, hadru na nádobí, korek. Každý měl kredit 100 bodů, za to si nakupoval materiál, který stál body. Úkolem bylo mít nejsyrovější vajíčko. Potom co na vajíčko hořela 5 minut letlampa přes vyrobený tepelný štít. Do mého tepelného štítu jsem dala sádru, ocelovou vatu, korek.
Můj astronaut po 5 minutách dopadl dobře. Vajíčko bylo syrové, ale stranou k tepelnému štítu byl už bílek trošku uvařený. Mnoho vajíček dopadlo hůř, některé tepelné štíty dokonce hořely. Mě se to moc líbilo, byla to velká zábava.
LS

Už čtyři týdny chodím na kroužek Utesla, který je v Kostelní ulici v Pardubicích. Poprvé jsem tam byl na tepelný štít a zaujalo mě to natolik, že jsem se tam rozhodl pokračovat chodit. Nejdřív jsme tam měli přednášku o návratu astronauta, pak přišel čas na tepelný štít, ten byl o tom, že jsme měli nedotčený vejce, pro které jsme měli postavit do sta bodů ochranný štít proti letlampě, která simulovala teplotu při návratu kosmonauta. Ve skupině jsem pracoval s Bártem a Pájou, zbylo nám kolem 30ti bodů. Pamatuji si, že náš štít se skládal z dvou korků, vaty, hliníku a mřížky. Každá skupina měla dvacet minut na přípravu a pak pět minut na to, aby jejich štít fungoval co nejlíp, aby vejce bylo co nejvíc syrové. Čím více syrové vejce, tím více bodů by dostala skupina. Bylo tam kolem pěti skupin, z toho ta naše skupina skončila na třetím místě a měli jsme kolem sto šedesáti bodů.
VJ

Úžasné divadlo fyziky

bylo to v Malé scéně v Pardubicích,přišlo tam hodně studentů z různých škol.My jsme přijely z Třebosic. Nejdříve mluvili o ultrafialovém záření, potom o infračerveném světle, říkaly že lidské oko nevidí infračervené světlo. Potom mluvili o, průmylové kameře která vidí černo bíle.potom udělaly pokus s alobalem, nejdříve otevřely mikrovlnku a pak tam vložily alobal a pak ji zapnuly,
v mikrovlnce alobal začal jiskřit. pak tam daly žárovku ve sklenici, a ta žárovka začla svítit, ale potom se začla níčit, nejdřív prasknul wolframový drát a potom se propálila díra do žárovky. Další oběť, byla úsporná žárovka, do sklenice nalili trochu vody, a potom tam daly žárovku. Žárovka se rozsvítila ale nic se sní nestalo. Další oběť byla vidlička obalená alobalem. Ale stalo se něco nečekaného, kus vidličky se roztavil. Nikdo to nečekal.
SS

V pátek 1. 12. jsme jeli se školou do Národního zemědělského muzea v Praze. V muzeu jsme si měli nejdřív prohlídnout expozici Recyles a tam na nás měl čekat průvodce, ale nikdo tam nečekal a v expozici byla jiná skupina, tak jsme šli do expozice rybníků. Tam to bylo zajímavé a zábavné. Na zemi promítali povodeň a měli tam i akvárium s rybami. Od rybníků jsme šli na svačinu. Po svačině jsme viděli expozici traktorů. Na jednom z traktorů se dalo sedět. Tam jsme si udělali společnou fotku. Byli tam i dětské traktůrky, na kterých se dalo jezdit, ale my jsme se projet nemohli. Potom nám vyprávěli o vědeckých výzkumech, do kterých se může zapojit každý. Taky nám vyprávěli o ptačích budkách, v kterých jsou kamery, přes které se může sledovat líhnutí ptáčat a vystýlání budky. Poté jsme šli do místnosti s mikroskopy, kde jsme měli svačinu. Ke svačině jsme měli tousty a pití, to byla nejlepší část dne. Jedna půlka skupiny překreslovala čtyři různé věci, co byly pod mikroskopem. Druhá polovina zkoumala mech, jenže ten byl už asi měsíc starý, tak že v něm nic živého nebylo. Potom jsme se opět vrátili do expozice Recyles a měl tam na nás čekat průvodce, ale opět tam nikdo nebyl. Tak jsme tam chvíli čekali a pak jsme se šli podívat na střechu, ta byla krásná. Rostla tam nízká zelená travička a byly tam asi čtyři záhony. To bylo nejhezčí místo v muzeu. Potom jsme pomalu sešli dolů a čekali na druhou skupinu, když přišli, tak jsme se začali balit a odcházet. Potom jsme jeli tramvají na nádraží. Na nádraží jsme nasedli do vlaku a jeli přímo domů! Ve vlaku to bylo super, měli jsme druhou svačinu. Kluci jí nechtěli a tak jsem měla asi pět toustů. A pak jsme se konečně vrátili domů!!!
BL

Workshop ve škole začal výrobou Baterií z energie v potravinách. Dozvěděli jsme se, co jsou články a z čeho se skládají normální baterie. Poté jsme pokračovali zapojováním jablek, citrónů a brambor skrz plíšky a drátky do ampérmetru, potom jsme zjišťovali, o kolik ampér se měnili při přidání více potravin. Naše třída se rozdělila do dvou skupin. Jedna skupina pracovala se zinkem a mědí, druhá pracovala s mědí a železem. Na konec jsme se dozvěděli, že zinek je lépe vodivý, než železo. Když jsme skončili s Bateriemi, šli jsme skládat organické molekuly ze speciální stavebnice. Přepojovali jsme uhlík s vodíkem a kyslíkem. Na konec jsme pracovali s PH papírky. Zjišťovali jsme kyselost různých tekutin. Každá tekutina zbarvila tekutinu jinou barvou. Každá barva měla vlastní místo v pořadí. Výsledky barev jsme sepsali do tabulky výsledků, a tím jsme ukončili dílnu.
– XD

Maraton psaní dopisů 2017

2819-top_logoNaše škola se také letos znovu připojuje k Maratonu psaní dopisů. I tentokrát můžete podpořit vězněné na celém světě svým dopisem, nebo oslovit vlády a jiné autority v zemi, aby byly případy znovu prošetřeny.

Stavte se ve škole od 11. – 15. 12. 2017 a pomozte v boji proti bezpráví. Na odeslání jednoho dopisu vybíráme 30 Kč. Přispět můžete také na poštovní známky a dopisy, které pošleme s dětmi.