Školka

Hlídání dětí v mateřském centru bude probíhat i o prázdninách a v příštím školním roce.

Bližší informace o hlídání: http://narovine.cz/ms/

Kontaktní osoba: Monika Josková, tel. 728058706

Zažij vzdělávání jinak

ZŠ Na rovině se zapojila do akce Zažij vzdělávání jinak (v rámci kampaně Česko mluví o vzdělávání) a zve vás na akce v místě kmenové školy i v místech plánovaných poboček.

Přijďte se za námi podívat
ve středu 29. 5. do Chrudimi na akci Pokusy a omyly
ve čtvrtek 30. 5. do České Třebové na akci Zážitková cesta
v neděli 2. 6. do Lázní Bohdaneč na akci Cukrárna ve škole a škola v cukrárně

Pobočka ZŠ Na rovině v Chrudimi

Město Chrudim udělilo ZŠ Na rovině souhlas se zřízením pobočky (odloučeného pracoviště) v Chrudimi od září 2014. Pobočka by měla zahrnovat mateřskou školku a 1. i 2. stupeň školy základní.

Zápis z rady města: Souhlas_se_zřízením_odloučeného_pracoviště_ZŠ_Na_rovině

Zpráva ve vysílání radia Blaník: zpravy (od 30. vteřiny)

 

V tuto chvíli intenzivně hledáme vhodnou budovu.

Cyklus kurzů Respektovat a být respektován v r. 2013

4. 5. 2013, 9.00 – 16.00 hod.
JAK SDĚLOVAT OPRÁVNĚNÉ POŽADAVKY
Děti se často nebrání tomu, co po nich chceme (obléci se, uklidit…), ale formě, jak to vyžadujeme. Proč tradiční přístupy (příkazy, domlouvání, hrozby, vyčítání, dávání za vzor atd.) často nezabírají? Probereme postupy a komunikační dovednosti, které omezí množství konfliktů s dětmi a které podporují odpovědné chování a sebeúctu.

11. 5. 2013, 9.00–16.00 hod.
EMOCE A EMPATICKÁ REAKCE
VYTVÁŘENÍ NÁVYKŮ, ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ MEZI DĚTMI

Hlavním tématem jsou emoce: jak fungují, k čemu nám jsou. Běžné způsoby, jak lidé reagují na emoce druhých, proč nemůžou druhému pomoci, ač jsou dobře míněny (např. rady, zlehčování, vysvětlování…). Jak reagovat empaticky? Závěr semináře bude věnován opakujícím se problémům: pořádek, ranní vstávání a odchody, podílení se na úklidu a také konfliktům mezi dětmi.

8. 6. 2013, 9.00–16.00 hod.
RIZIKA TRESTŮ A CO MÍSTO NICH
Jakou odezvu zvolit místo trestu? Tresty účinkují jen krátkodobě, učí děti chovat se podle požadavků dospělých tak, aby se vyhnuly trestům či získaly odměnu, a nikoliv proto, že je to tak správné. Tresty mohou mít i další negativní dopady na chování. Tato lekce rozebírá pojem vnitřní a vnější motivace, učí rozlišovat přirozené důsledky od trestu a nabídne alternativní postupy založené zejména na spoluúčasti dětí na řešení a nápravě nevhodného chování.

15. 6. 2013, 9.00–16.00 hod.
RIZIKA ODMĚN A POCHVAL A CO MÍSTO NICH
Pochvaly a odměny mohou mít také své nežádoucí účinky – snižují ochotu dětí učit se a chovat se správně, pokud za to nic nezískají. Stejně jako tresty nepodporují vnitřní motivaci. Co dělat, aby děti nebyly závislé na autoritě, aby nedělaly věc pro spokojenost druhých lidí, ale pro věc samotnou? Čím naopak podpořit jejich sebeúctu a rozvoj pozitivních vlastností?

Kurzy povede PhDr. Jana Nováčková CSc. ze Společnosti pro mozkově kompatibilní vzdělávání, která je spoluautorkou knihy Respektovat a být respektován a PhDr. Eva Lukavská. Kurz je akreditovaný MŠMT a zájemci po jeho absolvování obdrží certifikát.

Cena: 2600Kč za celý cyklus

Předběžní zájemci se mohou hlásit na mail@narovine.cz

Leták ke stažení: Letak