V září 2014 otevíráme v Bohdanči 6. ročník

Od září budou moci děti  pokračovat v 6. ročníku v ZŠ Na rovině v Lázních Bohdaneč.

Výuka na druhém stupni by měla fungovat na stejných principech školy:

  • bezpečné prostředí pro učení (slovní hodnocení, podpora skupinové spolupráce bez soutěžení a rivality),
  • aktivizující formy učení (metody Kritického myšlení, vytváření prezentací, zážitkové učení, individualizovaná výuka),
  • inovativní metody výuky (Montessori práci s pomůckami, projektové vyučování),
  • žák se podílí na plánování učiva, což vede k vyšší míře samostatnosti a k iniciativnějšímu zapojení žáka do učebního procesu,
  • podporujeme tvořivost, iniciativu žáků (ve škole nejde jen o informace a znalosti, ale spíš o dovednosti, postoje a osobní rozvoj).

Na duben chystáme společné setkání s budoucími šesťáky a jejich rodiči.

Případné dotazy zodpovíme na pavlina.vaclavikova@narovine.cz.

 

Zápis do 1. třídy

leták na zápis
Zápis do 1. třídy Základní školy Na rovině v Lázních Bohdaneč se koná 28. ledna 2014 od 15 do 17 hodin. Vezměte si s sebou občanský průkaz (rodič) a rodný list (dítě). Děti si pohrají na pomůckách, popovídají s učitelkou, nakreslí obrázek. Cílem je zjistit, zda je dítě zralé na vstup do 1. třídy. Pokud přemýšlíte nad naší školou, přijďte se ještě podívat přímo do výuky. Kontakt: Pavlína Václavíková: pavlina.vaclavikova@narovine.cz, 723 720 712

DÍLNY PRO DĚTI A RODIČE

let84ek na webPravidelně každé pondělí od 9. 12. 2013 do 17. 3. 2014 od 16,30 do 18,00 budou probíhat ve škole Na rovině v Lázních Bohdaneč DÍLNY PRO DĚTI A JEJICH RODIČE .  V nich si budou moci společně vyzkoušet, procvičit a zažít vybrané aktivity z oblasti praktického života, smyslové výchovy, jazykové a matematické průpravy. Tyto dílny jsou  inspirované Montessori pedagogikou a programem Šance s cílem podpořit školní zralost potřebnou pro vstup dětí do 1. třídy.

Cena: 1 800,- Kč za 12 lekcí

Součástí je také vstupní a výstupní diagnostický test .

Hlásit se můžete na pavlina.vaclavikova@narovine.cz, informace také na tel. 723 720 712