AKTUALITA

 • rozsah písemného zpracování: řádkování 1,5, velikost písma 12 (fonty Calibri, Arial, Verdana, Tahoma, Comenia apod.), minimálně 1200 znaků včetně mezer (tedy více než polovina stránky!)
 • nadpis písmem velikosti 14 a tučně, obrázek s popiskem pod ním stejným fontem jako text, velikost 10
 • titulek zpracovaného článku
 • fakta formulovaná vlastními slovy
 • vlastní názor na informace v aktualitě a případné otázky, které zpracovatele napadly
 • zdůvodnění výběru článku
 • uvedení oblasti tématu (sport, politika, společnost, věda a technika, kultura, …)
 • zdroj (odkud zpracovatel čerpal a kdy článek vyšel)
 • datum zpracování, jméno a příjmení zpracovatele
 • odevzdání den předem (do půlnoci e-mailem), případně omluva!
 • aktuality prezentujeme ve třídě a tvoříme knihu, do které všechny aktuality zakládáme