Úhrada za obědy

V návaznosti na komunikovaná témata ze „Setkání rodičů 13. 9. 2018“ je na stránkách v menu Pro rodiče – Školní jídelna k nalezení skutečná cena obědů. Pokud obědy odebíráte, upravte prosím měsíční zálohy na stravné. Díky.

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

Ukliďme Česko

Třebosice jsou čistší a voňavější. V rámci akce Ukliďme Česko žáci naší školy s pedagogy nasbírali a roztřídili odpad, který hyzdil příkopy a říčku Bylanku.

Účastníků z řad školy: 33
Účastníků z řad obce: 1
Sesbíraných pytlů: 14
Celkem kilogramů: 150
Druh odpadu: kov, plast, sklo, papír a směs z toho 12 pet lahví

Velké díky.

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

Setkání s rodiči domácích školáků

Ve čtvrtek, dne 20. 9. 2018 v 17.00 hodin se ve škole uskuteční setkání s rodiči „Domácích školáků“. Tématem je představení vzdělávacího plánu a formy přezkoušení. Zároveň to bude prostor pro sdílení zkušení se vzděláváním dětí „doma“. Těšíme se.

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář