Termíny přezkoušení

Ředitel Základní školy Na rovině na stanovuje termíny a rozsah přezkoušení takto:

 

Datum                                                 Předmět             Zkoušející

Úterý    20.3.2018                             Rozhled               Zuzana Slavíčková, Kateřina Novotná

Středa  21.3.2018                             Jazyky                  Míla Douchová

Čtvrtek 22.3.2018                             Rozměr                 Dana Poláchová, Kateřina Novotná

 

Čas: 8:00 – 8:45

 

Rozhled

 • Český jazyk a literatura
  • stavba věty, základní větné členy
  • rozvíjející větné členy – předmět, přívlastek, příslovečné určení, doplněk
  • grafické znázornění větného rozboru
  • sloh: popis, charakteristika (teoreticky)
 • Zeměpis
  • – orientace v mapě – oceány, kontinenty
  • – Evropa – přírodní poměry
 • Dějepis
  • – pravěk – vymezení období, charakteristika života, vznik zemědělství, archeologické nálezy
  • – starověký Egypt – vymezení období, charakteristika života, archeologické nálezy

Rozměr

 • Přírodopis
  • – hmyz – stavba těla, orgánové soustavy, zástupci
  • – měkkýši – stavba těla, orgánové soustavy, zástupci
  • – plazi a obojživelníci – stavba těla, orgánové soustavy, zástupci
 • Fyzika
  • -pohyb
  • -Newtonovy zákony
  • Jednoduché stroje – kladka, páka
 • Matematika
  • Zlomky, slovní úlohy
  • celá čísla
  • středová souměrnost
  • obsah a obvod čtverce a obdélníku, slovní úlohy
  • objem kvádru a krychle, slovní úlohy
  • převody jednotek délky, obsahu a objemu

Jazyky

 • Angličtina
  • Nepravidelná slovesa, (základní slovesa „be“, „go“, „have“ a „can“ plus několik dalších).
  • vytvořit příklady jednoduchých vět v minulém čase
  • 10 vět na téma „My typical day“
  • rozhovor na téma „English language and I

3. Montessori dílna „pro nás“

Přijměte pozvání na cyklus Montessori dílen v naší škole. Jejich smyslem je, abychom si my dospělí mohli prožít to, co v naší škole zažívají děti. První setkání nabídne aktivity vedoucí ke zklidnění, ztišení a k aktivitám praktického života (nalévání, přesýpání, úklid…).

Zážitkově se zamyslíme nad smyslem práce Marie Montessori a nad principy Základní školy Na rovině.

Dílna se uskuteční v naší škole ve čtvrtek 5. 4. od 16,30 do 18,30. Vstupné 300 Kč/lekce.

V měsíčních intervalech budou následovat další dílny o smyslové výchově, kosmické výchově, jazyku a matematice.

Dílny jsou vhodné pro všechny, kteří si chtějí odnést domů praktické nápady pro práci s dětmi a zamýšlet se nad výchovou.

Nahlaste prosím svou účast do 30. 3. 2018 na iva.broklova@narovine.cz

Těšíme se na vás!

3 Montessori dílna pro nás praktický život